Hopp til innhold

– Vi hadde falt bakover og besvimt hvis dommen hadde blitt motsatt

Gulating lagmannsrett har forkastet anken til Merete Hodne i saken mot Løgnaslaget. – Det hadde vært en revolusjon i humorverdenen hvis vi hadde tapt saken, sier komiker Per Inge Torkelsen.

Løgnaslaget i lagmannsretten

Løgnaslaget straffes ikke for bruken av ordet nazi-frisør.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Det er deilig å bli ferdig med saken. Jeg tror og håper vi er ferdige nå, sier Per Inge Torkelsen.

Mandag ble det kjent at Gulating lagmannsrett har forkastet anken til Merete Hodne. Dermed er det klart at Torkelsen og resten av revygruppa Løgnaslaget hadde sitt på det tørre da de brukte ordet «nazi-frisør» i en sketsj.

– Det var ikke uventa for oss, vi hadde falt bakover og besvimt hvis utfallet hadde blitt motsatt, sier Torkelsen.

Per Inge Torkelsen i retten på grunn av revynummer

Komiker Per Inge Torkelsen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hodne gikk til sak mot Løgnaslaget etter at hun ble framstilt som nazi-frisør i en sketsj. I tingretten ble Løgnaslaget frifunnet for ærekrenkelser mot Hodne. Men Gulating lagmannsrett har altså forkastet anken. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte dommen.

Løgnaslaget består av komikerne Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.

Prinsipielt viktig sak

Torkelsen mener bruken av ordet nazi-frisør er prinsipielt viktig.

– Det handler om ytringsfrihet, og der har vi prøvd å stå på krava. Men vi hadde blitt mer verdensberømte hvis vi hadde tapt denne saken, for det hadde nesten vært en revolusjon i humorverdenen. Ingen har tidligere i Norge blitt dømt for noe slikt, sier han.

Han poengterer at Løgnaslaget aldri har kalt Hodne for nazist, men nazi-frisør.

– Med «nazi» har vi ment at hun er nokså knallhard. Og vi har prøvd å poengtere ganske sterkt at hun står langt på høyresida politisk. Vi følte ikke at vi gikk over streken, snarere tvert imot. Det var heller ikke et spesielt godt revynummer, det var greit nok, sier komikeren.

Merete Hodne og advokat Per Danielsen

Merete Hodne er dømt til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger. Til høyre er hennes advokat, Per Danielsen.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Hodne er dømt til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger. Advokaten hennes vurderer å anke til høyesterett.

– Hvis dette blir en stående dom, så åpner det en helt ny dør. Da er det greit å kalle folk for nazist i forskjellige sammenhenger. Det er en dør vi bestandig har holdt lukket, sier Hodnes advokat, Per Danielsen, til NRK.

– Det finnes rettspraksis fra Høyesterett på at slik skal det være. Derfor er det naturlig å bringe saken inn for dem, legger han til.

Nazist eller streng?

I dommen fra lagmannsretten går det fram at ordet «nazi-frisør» ikke har et klart innhold, og kan bety flere ting. «Når «nazi» vert nytta om ein person, kan det isolert sett bety «nazist» eller tilhengar av den nasjonalsosialistiske ideologi.», står det i dommen.

«Men slik ordet vert nytta i dag, kan det bety at ein person er særleg streng eller rigid slik tingretten har lagt til grunn, noko som kan finne støtte i Det Norske Akademis Ordbok.», står det videre.

Lagmannsretten skriver også at fremføringen av revynummeret må ses i sammenheng med medieomtalen av Merete Hodne: «Ein vanleg tilhøyrar vil på bakgrunn av Hijab-saka, som fremføringa av songen heilt klart viste til, ikkje oppfatte «nazi-frisør» til at Hodne vart skulda for å vere ein nazist eller hadde nazistiske sympatiar.»

Revyvisa til Løgnaslaget er inspirert av saken der Hodne avviste Malika Bayan i frisørsalongen sin på Bryne fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne ble bøtelagt for brudd på diskrimineringsloven. Hun anket saken til Høyesterett, men der ble anken avvist.

Flere nyheter fra Rogaland