Merete Hodne anker saken mot Løgnaslaget til Høyesterett

Det bekrefter hennes advokat Per Danielsen overfor NRK. Striden handler om at revygruppa brukte ordet «nazi-frisør» i en sketsj.

Merete Hodne og advokat Per Danielsen

Merete Hodne og advokat Per Danielsen varsler at de anker til Høyesterett.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Den dommen vi har fått fra Lagmannsretten er i strid med menneskerettighetsdomstolen og Høyesteretts rettspraksis. Det er naturlig å be Høyesterett om en vurdering og la de få siste ordet. Jeg håper de ikke dukker unna, og vil se det prinsipielle i saken, sier advokat Per Danielsen.

Løgnaslaget ble først frifunnet for ærekrenkelser mot Hodne i Stavanger tingrett. Hun anket saken videre til lagmannsretten, men Gulating lagmannsrett valgte å forkaste Hodnes anke.

I dommen ble det klart at revygruppa Løgnaslaget hadde sitt på det tørre da de brukte ordet «nazi-frisør» i en sketsj.

– Forventer dere at anken blir tatt opp i Høyesterett?

– Den bør det. Det trengs et oppgjør med hva nazisme er og hva man bør tåle av hatytringer i vårt samfunn, svarer Danielsen.

Løgnaslaget i Stavanger tingrett

Løgnaslaget stilte med fangeluer når saken skulle opp til behandling i tingretten i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Løgnaslaget består av komikerne Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.

– Jeg ser få eller ingen muligheter for at Hodne skal vinne frem. Løgnaslaget er på så sikker og trygg grunn i denne saken, at en anke aldri burde bli sendt til Høyesterett, sier Løgnaslaget sin advokat, Brynjar Meling.

Brynjar Meling i rettssaken mot Mohyeldeen Mohammad

Løgnaslaget blir representert av advokat Brynjar Meling fra Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og Co.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

I lagmannsretten ble Hodne dømt til å betale 367.571 kroner i saksomkostninger.

– Jeg synes først og fremst det er trist for hennes del. Hun har tapt i to instanser og pådratt seg store økonomiske kostnader. I den grad denne saken skulle være av prinsipiell interesse, er det trist at en privatperson skal bære det økonomiske ansvaret, mener Meling.

Revyvisa til Løgnaslaget er inspirert av saken der Hodne avviste Malika Bayan i frisørsalongen sin på Bryne fordi Bayan hadde på seg hijab. Hodne ble bøtelagt for brudd på diskrimineringsloven. Hun anket saken til Høyesterett, men der ble anken avvist.