Mer overtid for flygeledere

Overtid hos flygeledere er en sikkerhetsrisiko, det mener Luftfartstilsynet. Likevel gir de kontrollsentralen i Stavanger tillatelse til mer overtid.

-  Overtidsbruken ved Stavanger Kontrollsentral er høy, sier sjefflygeleder i Stavanger, Tore Kallevig.

Flygelederne her har hittil i år i snitt 88 overtidstimer hver. To er allerede oppe i 150 timer. Med andre ord stanger de i det taket Luftfartstilsynet har satt på hvor mye overtid flygeledere får lov å jobbe.

- For mye overtid kan gå ut over sikkerheten i den forstand at flygelederne må være i stand til å kunne gjøre alle vurderinger som skal gjøres i tjenesten på en forsvarlig måte, sier Ronald Geirhovd. Han er underdirektør i Luftfartstilsynet.

Sikkerhet og regularitet

Geirhovd har akkurat innfridd en søknad fra kontrollsentralen i Stavanger om å få bruke mer overtid, opp til 250 timer i året.

- Vi føler det er riktig å gjøre en avveining i forhold til de hensyn en må ta til flysikkerheten på den ene siden og hensynet til lufttrafikktjenesten, som en viktig samfunnsfunksjon, på den andre siden, sier Geirhovd. Han mener det ikke er noen holdbar situasjon at en skal basere seg på så mye overtid.

- Forsvarlig

Derfor har Avinor fått beskjed om å få ned overtiden så snart som mulig. Men pr. idag er overtid avgjørende for at flyene går når de skal.

- Det må til for å sikre regulariteten. Samtidig gjør vi de grepene som er nødvendige for at vi også skal ha regularitet i fremtiden. Vi mener det er forsvarlig med så mye overtid, sier sjefflygeleder i Stavanger, Tore Kallevig.