NRK Meny
Normal

Mer oppdrettsfisk i Hylsfjorden

 Norske Lakseelver og Suldalslågen Forvaltningslag reagerer sterkt på at Erfjord Stamfisk A/S får utvide oppdrettsanlegget i Hylsfjorden.

 Fjordområdet er foreslått som nasjonal laksefjord og styreleder i Norske Lakseelver, Aage Wold, mener beslutningen er stikk i strid med Stortingets intensjon med vernesonene.

- Jeg synes det er hårreisende at de kan gjøre dette. Jeg fatter heller ikke at ministeren ikke skal ha større innflytelse over sitt eget direktorat enn at de gjør det motsatte av det hun sier, sier  Aage Wold.

- Stortingets intensjoner

Norske Lakseelver og Suldalslågen Forvaltningslag har lenge kjempet for å holde Hylsfjorden, som ligger tett opp til Suldalslågen, fri for oppdrettsanlegg. Fjorden er foreslått som nasjonal laksefjord og Stortinget har bedt om redusert oppdrett i områdene til ordningen er ferdigbehandlet. Men direktør i Fiskeridirektoratet region Sør, Siri A. Meling, mener utvidelsen av Erfjord Stamfisk ikke strider med dette.

- Vi mener dette er i samsvar med Stortingets intensjoner i forhold til fjorder som er midlertidige sikringssoner. Alle som leser hva Stortinget har sagt i denne saken, ser at der skiller de mellom etablerte og nye aktører. Det har vi også gjort, sier Siri A. Meling.

 

 - Kokkelimonke

Men styreleder i Norske Lakseelver er uenig.

- Dette er jo bare en finurlig måte å omgå det hele på,  en slags kokkelimonke. Det som betyr noe her er jo hvor vidt virksomheten blir utvidet. Det er det som betyr noe for tillatelsen. Om det er utvidelse eller ny tillatelse spiller ingen rolle. Oppdrettsanlegget kommer og fisken som er i anlegget representerer en fare for norsk villaks, sier Aage Wold.