MER OLJEPRODUKSJON ENN VENTA:

Oljeproduksjonen er om lag 12 prosent over Oljedirektoratets prognose for september, selv om den gjennomsnittelige dagsproduksjonen på norsk sokkel sank med om lag 3 prosent fra august til september. Gjennomsnittlig produksjon per dag i forrige måned var rundt 1.543.000 fat olje, 279.000 fat naturgass og 42.000 fat kondensat.