Mer hoggorm og flere bitt

Bestanden av hoggorm øker, mener forskere.

Hoggorm

Med vår og solvarme dager er det lettere å få øye på Norges eneste giftige orm, hoggormen, som ser ut til å ha formert seg kraftig de siste årene.

Foto: Oddgeir Askevold

Med vår og solvarme dager er det lettere å få øye på Norges eneste giftige orm, hoggormen, som ser ut til å ha formert seg kraftig de siste årene.

Det tyder i hvert fall tall fra Giftinformasjonen på. I fjor fikk Giftinformasjonen 175 forespørsler om hoggormbitt. Året før var det 126, og i 2006 var det 107 slike forespørsler, går det fram av statistikken.

Bestanden øker

- Det er nok mer hoggorm enn for 20 år siden. Selv om det ikke er bekreftet ved forskning, er det flere tegn på at bestanden er økt, sier førsteamanuensis Dag Dolmen ved Vitenskapsmuseet i Trondheim til avisa Hitra-Frøya.

Varmere klima og mer tilgang på smågnagere gjør at hoggormen kan føde flere unger. Og meldinger om at ormen er sett der den ikke har vært før, tyder på et bestanden øker jevnt, mener Dolmen.

Sparer giften

Selv om frykten for hoggorm er overdrevet, så anbefaler Folkehelseinstituttet folk å ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen dersom de blir bitt.

Barn, gravide, eldre og personer med nedsatt allmenntilstand bør komme seg til sykehus i tilfelle de blir bitt. Det gjelder også dem som blir bitt i hode, hals, bryst, rygg og mage, går det fram av Pasienthåndboka.

- Det skal mye til for at hoggormen biter. Og biter den, er det i selvforsvar når man kommer uforvarende på den, som under bærplukking. Men helst stikker den unna for å spare giften slik at den kan bruke den på byttedyr, opplyser Dolmen.

Holde seg i ro

Bruker ormen giften til å forsvare seg mot mennesker, går det lang tid før giftlageret fylles opp igjen, ofte flere uker.

Skulle et byttedyr komme i dens vei når den ikke har gift på lager, vil ormen gå glipp av et sjeldent måltid. Derfor venter ormen til det siste før den bruker giften til å forsvare seg.

Den kan også bite uten å sprøyte ut gift for å spare giften til et byttedyr. I knapt en tredel av bittene sprøyter den ikke ut gift, og slike bitt er ikke farlige.

Blir man bitt av hoggorm, skal man holde seg mest mulig i ro for å hindre at giften sprer seg i kroppen. Man skal ikke klemme, skjære i eller suge ut giften på bittstedet.

Fredet

Hoggormen er fredet i Norge. Er det mye orm i nærheten av hytter eller hus, bør man ikke slå i hjel ormene men heller fjerne årsaken til at de trekker til boligen.

Den søker ofte til tett kratt, steingjerder og steinurer der den kan skjule seg. For å bli kvitt ormen fra eiendommen, er det bedre å fjerne det som tiltrekker den enn å slå den i hjel.

Å drepe ormene, vil bare gjøre at nye kommer til. Hoggormen er vekselvarm, og det betyr at dens kroppstemperatur er avhengig av temperaturen i omgivelsene. For å være aktiv og skaffe seg mat, må den ha varme, og den legger seg derfor i sola for å varme seg opp.

Faller temperaturen under 13 grader celsius, velger den å gå under bakken for å verne seg mot kulda. Om vinteren kan den ligge i dvale så mye som 2 meter under bakken, ofte sammen med andre ormer. (©NTB)