NRK Meny
Normal

Mer enn tre ganger så mange biler sto igjen på kaien

Fjord1 innrømmer at kapasiteten over Boknafjorden er for liten under store utfartshelger og når sambandet trafikkeres med to ferjer.

Ferjekø

Vel 86 700 personbilenheter ble stående igjen på ferjekaiene i Arsvågen og Mortavika i fjor. Det er rundt tre ganger så mange som i 2014.

Foto: Hans Erik Voktor

– Det er et samband som er preget av stor trafikk i forbindelse med utfartshelger. Om det er dårlig vær, en ferje er innstilt, eller at sambandet blir trafikkert av to ferjer, så er det med å prege hvor mange som blir stående igjen.

Tor Kristoffersen, Fjord1

Regiondirektør Tor Kristoffersen i Fjord1 mener årsaken til økningen i tallet på biler som står igjen på kaien er liten kapasitet i store utfartsghelger og at sambandet mellom Mortevika og Arsvågen ofte blir trafikert med to ferjer.

Foto: Fjord1

Slik forklarer regiondirektør Tor Kristoffersen i Fjord1 den voldsomme økningen i tallet på såkalte personbilenheter som ble stående igjen på ferjekaiene i Mortavika og Arsvågen i 2015.

I 2014 var det i underkant av 25 000 personbilenheter som ikke kom med ferjene. I fjor økte tallet til hele 86 700 personbilenheter. (Personbilenheter betyr at lastebiler og vogntog regnes om til et antall personbiler.)

Liten kapasitet

Regiondirektøren innrømmer at det i perioder er kapasitetsproblemer på ferjeforbindelsen over Boknafjorden.

Ferjekø i Mortavika

Fjord1 innrømmer at ferjesambandet mellom Mortavika og Arsvågen har kapasitetsproblemer i de store utfartshelgene.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Det er i alle fall et samband som kanskje har litt liten kapasitet på de store utfartshelgene, sånn som for eksempel påsken nå blir jo preget av det. Så er det jo et samband der vi flytter vekk en ferje når det er en ferje på Sandvikvåg-Halhjem som er på verksted. Da blir sambandet trafikkert av to ferjer. Det vil og prege hvor mange som står igjen, sier Kristoffersen.

Veksten har stanset

Den kraftige økningen i gjenstående personbilenheter kommer til tross for at trafikken over Boknafjorden i 2015 for første gang på mange år ikke økte vesentlig.

Vel 1,5 millioner kjøretøyer ble fraktet mellom Mortavika og Arsvågen i fjor. Det var bare 0,1 flere personbilenheter enn i 2014.

Fjord1 mener årsaken til at trafikkveksten har stanset opp er nedgangstidene i næringslivet i regionen.

– Det har jo vært høy vekst her i mange år på grunn av den næringsutviklingen som har vært her, og som primært har vært rettet mot oljeindustrien. Når vi nå ser en nedgang der, så er det naturlig at sambandet over Boknafjorden blir preget av det, sier Kristoffersen.

Rekordresultat

Fjord1 hadde rekordoverskudd på 212 millioner kroner i 2015. Selskapet har over 1200 ansatte og driver rutetrafikk med rundt 70 skip langs kysten av Vestlandet.

Selskapet har hovedkontor i Florø og omsatte i 2015 for 2,2 milliarder kroner.

Fjord1 opplyser ikke hvordan økonomien er de ulike sambandene de har ansvar for, men regiondirektøren sier at utflatingen av trafikken over Boknafjorden selvsagt påvirker inntjeningen i sambandet.