Hopp til innhold

– Må måle overvekt med mer enn vekta

Det trengs en ny målestandard for å avgjøre om barn er overvektige eller ei, mener overlege Bente Brannseter-Ellingsen. Hun har forsket i fire år for å finne den.

Bente Brannsether-Ellingsen

Bente Brannsether-Ellingsen jobber mot en ny standard for måling av fett når kroppsmasseindeksen ikke gir nok svar.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Foreldrene blir fortvilte når de får en telefon om at barnet deres er overvektig, og det forstår jeg, sier overlege Bente Brannseter-Ellingsen på Stavanger Universitetssjukehus.

Telefonen kommer ofte fra ei helsesøster i skolehelsetjenesten. De kartlegger vekt og høyde på landets tredje- og åttendeklassinger, og regner ut kroppsmasseindeks, også kjent som KMI eller BMI.

Tok doktorgrad om måling av overvekt

Men for barna som havner øverst i kategorien «normalvekt» eller nederst i kategorien «overvekt» gir ikke KMI-målingen gode nok svar, mener Brannseter-Ellingsen.

Derfor har hun forsket på måling av overvekt hos barn i fire år, og kalt doktorgraden sin «Overser vi farlig overvekt hos barn?» Hun vil gi helsepersonell nye verktøy for å skille mellom barn som trenger hjelp, og de som ikke gjør det.

– Hvis barnet trener mye, og veier mer på grunn av skjelett og muskulatur, forventer jeg at de vil ha et lavt magemål, så det kan hjelpe å skille ut barna som har høy KMI, men er sunne, sier hun.

– Hvis et barn er lett overvektig, men har et magemål godt over gjennomsnittet så vet jeg at det barnet har en større risiko for være overvektig senere, og har større risiko for å ta skade av overvekten som type 2 diabetes, høyt blodtrykk og andre helseplager, sier hun.

Lykketroll med midjemål

De aller minste barna på Barneklinikken på Stavanger Universitetssjukehus får se at lykketrollet blir målt før de blir det selv.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Ønsker bedre måling velkommen

– Det er veldig kjekt å få bedre verktøy. Dette er et vanskelig område, sier kommuneoverlege Ivar Halvorsen i Stavanger.

Han beskriver fedme hos barn som et område der det er lett å trø feil, spesielt hvis man kategoriserer kun etter kroppsmasseindeks.

Ivar Halvorsen

Ivar Halvorsen, kommunelege i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Det er veldig viktig at vi er forsiktige slik at barna ikke får inntrykk av at det er noe galt med dem. Man bør ikke ta opp spørsmålet før man vet at det er et faktisk problem. Når vi får bedre verktøy kan en kanskje la være å snakke med en del barn, og vi får en bedre grunn til å snakke med noen, sier Halvorsen.

– Dette er et utfordrende arbeidsfelt der det trengs forskning, så dette er veldig bra. Det holder ikke å se på kroppsmasseindeksen når man skal vurdere om et barn er overvektig, sier Torunn Teige, virksomhetsleder for helsesøstre i Stavanger kommune.

Håper på en ny standard

Bente Brannseter-Ellingsen håper doktorgradsforskningen kan være starten på veien mot en ny standard for helsesjekk av dem som på vippen mellom normalvekt og overvekt.

– Nå har jeg beskrevet hvordan målene ser ut i barnebefolkningen i dag. Jeg skal jobbe mer med dette slik at det kan munne ut i spesifikke retningslinjer for når vi skal måle det, og hvordan vi skal bruke det, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland