Kaller Solamøtet et propagandashow for kommunesammenslåing

Det er Høyrepolitikere, NHO og KS som skal innlede debatten om kommunereformen. Ubalansert, mener Geir Pollestad (Sp).

Geir Pollestad og Kristin Skogen Lund på Solamøtet 2015

Geir Pollestad (Sp) og NHO-leder Kristin Skogen Lund på Solamøtet 2015.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Det kommer helt sikkert til å bli nyttig og trivelig, men folk får gjøre seg opp en mening om det er balansert når kun Høyrepolitikere skal holde foredrag, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

I dag samles politikere, næringslivsledere og organisasjonsfolk i Rogaland til det årlige Solamøtet for å diskutere utfordringer for fylket.

Og første tema er kommunereformen med innlegg av kommunalministeren, NHO-direktøren, KS-lederen og stortingsrepresentant Arve Kambe fra Høyre. Litt for blått, mener Pollestad.

– Jeg mener det hadde vært en styrke for diskusjonen dersom de slapp til litt andre stemmer. NHO-lederen mener jo at de som er imot kommunesammenslåing kun er styrt av følelser, mens de som er for tenker fornuftig. En slik tilnærming er synd for diskusjonen, sier han.

Jan Tore Sanner på Solamøtet

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) på Solamøtet mandag morgen.

Foto: Kirsti Wilhelmsen / NRK

– Dialog etter foredragene

Hallvard Ween

Hallvard Ween, NHO-leder i Rogaland.

Foto: Moment studio/NHO

NHO-sjefen i Rogaland mener det er selvfølgelig at programmet preges av politikere fra regjeringspartiene.

– Fargen på innlederne gir seg selv. Vi har ei regjering som består av Høyre og Frp. For få år siden var innlederne farget av en annen regjering, sier Hallvard Ween.

– Og det er ikke et propagandashow for noe som helst. Ulike vinkler blir presentert, og etter denne bolken er det satt av god tid til dialog med salen. Dette er et møte, og alle som ønsker det får komme til orde, sier Ween.

Nord-Jæren kommune

– Jeg etterlyser stemmene som er opptatte av folkestyreperspektivet i denne debatten, som er opptatt av hvordan vi får de beste skolene, en røst som sier at små kommuner kan ha noen fordeler. Det er ikke slik at størst mulig er best mulig, sier Pollestad.

NHO mener at Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy bør smeltes sammen til Nord-Jæren kommune.

– Det er en gigantkommune som burde ha vekket noen motforestillinger. Derfor forstår jeg ikke hvorfor vi har ei talerlista som utelukkende består av landets fremste tilhengere av kommunesammenslåing, sier han.

– Møteoppsettet inviterer til dialog. Og kommunereformen er kun ett av temaene, sier Ween.

Nord-Jæren har blitt til en stor kommune i NHOs forslag

NHO sitt forslag om Nord-Jæren kommune.

Flere nyheter fra Rogaland