NRK Meny
Normal

Mener sikkerheten blir glemt i sykkelsatsingen

Mens antallet hardt skadde og omkomne blant bilister har gått ned de siste årene, går pilene i motsatt retning for syklistene. Trygg trafikk advarer mot å glemme sikkerheten oppi all sykkelsatsingen.

Syklist i trafikken

78 syklister ble alvorlig skadd i trafikken i fjor i Norge, viser tall fra SSB. Syklistenes landsforbund og Trykk Trafikk mener det trengs flere separerte sykkelveier.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Vi er bekymret for at ulykkene blant myke trafikanter ikke går ned slik resten av gruppene gjør, sier leder i Trygg Trafikk Rogaland, Ingrid Lea Mæland.

Mens antallet drepte totalt sett i trafikken i Norge har gått ned de siste ti årene, gjelder ikke dette for syklister. I fjor omkom 12 syklister i Norge, mot åtte i 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mønsteret er likt når det gjelder antallet hardt skadde. Stadig færre bilister blir alvorlig skadet, mens det blant syklister har vært en økning også her (se graf).

Laster innhold, vennligst vent..

Sikkerheten blir glemt

Mæland i Trykk Trafikk støtter opp om innsatsen med å få flere folk til å sykle, men mener sikkerheten blir glemt oppi all sykkelsatsingen.

– Det er enorme ambisjoner for å få folk til å sykle og gå, men dette står ikke i stil med infrastrukturen, sier hun.

Ingrid Lea Mæland

Ingrid Lea Mæland, leder for Trygg Trafikk Rogaland.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mæland etterlyser blant annet flere separerte sykkelstier og mer opplæring av både barn og voksne.

– Når vi nå får flere eldre på sykkel, er det for mange av dem flere år siden sist de syklet, sier hun.

– Vi er flinke på vedlikehold

Stavanger har som mål å bli blant landets fremst sykkelbyer, og øke andelen hverdagsreiser på sykkel med én prosent i året. Leder for sykkelsatsingen, Roar Børresen, er ikke enig i at sikkerheten blir glemt.

– Den vanligste årsaken til sykkelulykker er fremmedlegemer i sykkelbanen, som hull, is på bakken, en gren som stikker ut eller noe annet som er i veien. På dette området gjør vi masse i Stavanger. Vi har blant annet blitt kåret til den beste vintervedlikeholdsbyen av Syklistenes landsforening, sier han.

Sykkel i Stavanger

Roar Børresen, leder for sykkelsatsingen i Stavanger.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Børresen påpeker at antallet syklister har økt de siste årene, og at det derfor ikke er overraskende at det er flere ulykker.

– Så i prosent har antallet skader gått ned. Det er min påstand, sier han.

– Avgjørende med sykkelveinett

Kommunikasjonsansvarlig i Syklistenes landsforbund, Roar Løkken, mener Norge fortsatt har en lang vei å gå for å gjøre sykling sikrere for folk.

– Det er helt avgjørende at det bygges et sammenhengende sykkelveinett for å skape trygghet for folk, sier han.

Videre påpeker Løkken at det er viktig at folk føler seg trygge som syklister.

– En strekning fra hjem til jobb kan være 90 prosent trygg, men hvis det er ett uoversiktlig kryss, kan det være nok til at en ikke velger å sykle, sier han.