– Destruktivt å la flyktninger vente så lenge

Gi mer penger til UDI, er beskjeden fra både KrF og SV når de hører at eritreiske asylsøkere må vente i 14 måneder før de får fortelle hvorfor de søker asyl.

Gummibåt med flyktninger

Flere av eritreerne kommer sjøveien over Middelhavet, og mange blir reddet av den italienske marinen. Bildet er fra den italienske marinen under en redningsoperasjon utenfor Sicilia 14. september 2014.

Foto: MARINA MILITARE / AFP

– Vi kan ikke ha det sånn, det er uakseptabelt, er beskjeden fra Geir Toskedal i KrF når han hører om situasjonen for eritreiske flyktninger.

Geir Toskedal i gangen på Stortinget

Geir Toskedal i KrF forventer at det kommer forslag fra regjeringen for hvordan dette skal løses.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Asylsøkerne fra det afrikanske landet utgjør den aller største gruppa som kommer til Norge, men de må også regne med å sitte 14 måneder på vent før de får snakket med Utlendingsdirektoratet (UDI) om hvorfor de mener de bør få bli her.

– Ødeleggende

Toskedal forteller at de blir jevnlig orientert fra Justisdepartementet om ventetidene for asylsøkere, men at denne ventetida nå var langt over ett år, det var ukjent.

Vi anslår at de fleste må vente opp til 14 måneder før de blir kalt inn til intervju.

Utlendingsdirektoratet (UDI) om eritreiske asylsøkere

– Det forrige tallet jeg hørte var ett år, da påpekte vi at dette var en situasjon som var uholdbar. Når jeg nå hører 14 måneder så forventer jeg at regjeringen kommer med forslag på hvordan dette skal løses.

De fleste eritreere får opphold i Norge, men det er også grunnen til at de må vente. Justisdepartementet har gitt instruks til UDI om å prioritere sakene som ofte får avslag, og dermed blir ikke asylsøkerne fra land som Eritrea prioritert like høyt.

Vil ha klare svar

Karin Andersen

Karin Andersen er oppgitt over lang saksbehandlingstid. Hun ber om mer penger til UDI.

Foto: Stig Weston / SV

Karin Andersen i SV er provosert over situasjonen, hun mener ventetiden kombinert med ventetid på bosetting i etterkant er en løsning som ikke gagner samfunnet.

– Alle skjønner at dette er helt ødeleggende for god integrering, da gjelder det å komme i gang fort.

– Forstår du at regjeringen vil prioritere de klare avslagssakene?

– Det er ikke uenighet om å behandle de sakene raskt, men de kan ikke ta penger fra dem som sitter og venter på behandling. Men må ta ansvar for begge deler, heller gi mer penger til UDI hvis de skal gjøre mer, sier Andersen.

Og der får hun full støtte fra KrF.

– Hvis saksbehandlingskapasiteten brukes på uttransport, så er det behov for ytterligere ressurser. Vi kan ikke ha det sånn, folk må få klare svar, enten ut igjen, eller integrert, sier Toskedal.

– Det er destruktivt å la disse bli passivisert i asylmottak, legger han til.

De største gruppene asylsøkere første halvdel av 2015

Land

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Totalt

Afghanistan

70

40

58

60

148

263

639

Eritrea

56

40

57

144

594

229

1120

Etiopia

20

33

49

34

69

61

266

Somalia

34

29

54

27

50

54

248

Syria

115

84

76

91

95

183

644