NRK Meny
Normal

Mener revmatismesykehuset blir rasert

Helse Vest foreslår å flytte deler av revmatismebehandlingen fra Haugesund til Bergen og Stavanger. – Dette er en rasering av tilbudet, sier Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn.

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus har behandlet pasienter fra hele fylket. Nå vil Helse Vest flytte deler av behandlingen til Bergen og Stavanger. Det opprører Haugesund-ordføreren.

Foto: Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

I dag er behandlingen av pasienter med revmatisme i Rogaland samlet i Haugesund. Nå foreslår derimot Helse Vest å flytte kirurgidelen av behandlingen fra Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus over til Bergen.

Arne-Christian Mohn

Ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) i Haugesund.

Foto: Erik Waage / NRK

Også den delen av behandlingen som ikke er kirurgi, ønsker Helse Vest å dele opp og flytte til Stavanger universitetssjukehus.

Hvis forslaget blir banket igjennom, vil det få store konsekvenser, mener ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund.

– Forslaget er en rasering av revmatismesykehuset i Haugesund. Helse Vest vil fjerne kirurgidelen helt og redusere den andre delen av behandlingen til en tredjedel av dagens tilbud. For pasientene betyr dette at de får en behandling med dårligere kvalitet, sier han.

– Uforståelig argumentasjon

Mohn påpeker at Revmatismesykehuset i Haugesund har vært en av landets største avdelinger innen sitt felt. Sykehuset har også gjort mest revmakirurgi på Vestlandet. Mohn mener både pasientene og fagmiljøet ved sykehuset vil lide av en eventuell flytting.

– Helse Vest ønsker å bygge opp en fullverdig avdeling i Stavanger, når det allerede finnes en i Haugesund. Vi står overfor en reduksjon i pasienttilstrømmingen på 70 prosent, så her kan det bli snakk om nedbemanninger og i verste fall oppsigelser.

Det har kommet på plass ny og bedre behandling av revmatismepasienter, noe som reduserer behovet for innleggelse. Mohn mener likevel at det er behov for revmatismesykehuset i Haugesund.

– Helse Vest slår fast at revmatismesykehuset i Haugesund er best i klassen når det gjelder å redusere antall liggedøgn. Det er altså det sykehuset som har levert best i denne omleggingen, som skal rammes nå. Helse Vest skal opprette senger i Stavanger som de ikke har bruk for, sier Mohn.

– Jeg forstår ikke argumentasjonen, legger han til.

Frykter kompetansetap

Bjørn Bugge

Styreleder Bjørn Bugge ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus.

Foto: NRK

Styreleder Bjørn Bugge ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus understreker at Helse Vest kun har kommet med et forslag, og at saken ikke er vedtatt ennå. Han er likevel urolig for det som kan komme til å skje.

– Vi ser en mulig nedbygging av en kompetanse som er kjempegod, sier han.

Forslaget fra Helse Vest er sendt ut på høring, og høringsfristen er satt til 1. juli. Etter det vil styret i Helse Vest ta endelig stilling i saken.