Dyrevernalliansen: Luft dyra eller få straff

Dyrevernalliansen krever at bonden som ikke skal ha luftet dyrene på 36 år, ilegges forbud mot å holde kyr og storfe, om han nekter å slippe dyrene ut av fjøset.

Landbruk på Jæren

I et forhåndsvarsel til bonden karakteriserer Mattilsynet saken som «et alvorlig brudd på regelverket». Bildet er et illustrasjonsfoto og har ingenting med saken å gjøre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var under et tilsyn, utført av Mattilsynet og dyrevernsnemnda, i sommer at bonden opplyste at ingen av hans dyr hadde vært på beite siden 1981 – altså på 36 år.

– Dette er et alvorlig regelbrudd. Reaksjonen fra Mattilsynet undergraver både tilliten til Mattilsynet og Dyrevelferdsloven. Vi mener det bør gis dagmulkt til bonden slipper dyrene ut, sier jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Bonden har fått flere pålegg om å lufte dyrene de siste to årene. Disse har bonden ikke imøtekommet. Det gjelder både melkekyr, gjeldkyr og ungdyr.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen

Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

Foto: Arne Vatnøy / NRK

Mattilsynet har karakterisert saken som «et alvorlig brudd på regelverket» og varslet en bot på 50.352 kroner. Dyrealliansen mener ikke Mattilsynet går langt nok.

– Hvis han fortsatt nekter å slippe dyrene ut bør han ilegges et forbud mot å holde kyr og storfe. Mattilsynet må varsle at dette blir konsekvensen dersom han ikke omgående iverksetter tiltak for å slippe ut dyrene, slik regelverket pålegger ham, sier Kleveland.

Krever strengere reaksjon

I forskriften om velferd for storfe § 10 står det om mosjon og beite at «storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker i løpet av sommerhalvåret».

– Det å komme ut for storfe er viktig, både av hensyn til dyrenes velferd og fordi det er prinsipielt viktig at regelpunktet blir overholdt på et såpass sentralt punkt. Derfor mener vi det bør gis en strengere reaksjon, forklarer juristen i Dyrevernalliansen.

Mattilsynet skriver i forhåndsvarselet til bonden, at de mener han har vært klar over at den manglende luftingen er i strid med regelverket.

Fått utsatt frist

Dyreeieren har etter søknad fått utsatt uttalefrist på varselet til 16. oktober.

– Vi følger forvaltningsloven sine regler. Vedtaket kommer, saken kommer ikke til å forsvinne, skriver avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Haugalandet, May Vestbø, som svar på kritikken fra Dyrevernalliansen.

På spørsmål fra NRK om Vestbø har opplevd lignende sak tidligere, skriver hun:

– Vi har hatt spesielt fokus på mosjonskravet for storfe siste årene. Men kjenner ikke til besetninger som ikke har hatt dyra ute på så lang tid.

Bonden selv har ikke svart når NRK har kontaktet ham i dag. Tidligere har han svart følgende:

Overfor NRK avviser bonden at han ikke har luftet dyrene på 36 år. Ut over det vil han ikke kommentere saken.