Bengalsk barnevern mener moren i India-saken skal få tilbake barna

En komité i det lokale barnevernet i Budwan i India sendte ut en pressemelding om at moren i India-saken hadde fått tilbake barna sine, men avgjørelsen er ikke rettskraftig.

Indisk-norsk barnevernssak

Den ett år gamle jenta ble i slutten av april tatt imot av sin bestemor på flyplassen i New Delhi. Den norske fosterfaren fulgte henne og den tre år gamle broren tilbake til foreldrenes hjemland sammen med onkelen de nå skal bo hos.

Foto: Manish Swarup / Ap

Ifølge avisen The Indian Express ble barnas mor torsdag tilkjent midlertidig omsorgsrett av barnevernet i Budwan i Vest-Bengal.

– Vi finner at moren er i stand til å ta seg av barna og at fosterfaren deres ikke har oppfylt sine plikter overfor dem. I henhold til indisk lov er fosterpleie et midlertidig tiltak, lyder barnevernets avgjørelse.

– Ikke en rettslig avgjørelse

Svein Kjetil Lode Svendsen

Svein Kjetil Lode Svendsen var advokat for foreldrene i India-saken.

Foto: NRK

Avisen presenterer dette som en gjeldende vedtak, men det stemmer ikke, mener de to indiske foreldrenes tidligere advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen.

– En lokal barnevernskomité har innstilt på at mor skal få omsorgen, men da de ønsket å hente barna protesterer det lokale politiet fordi de ikke har fått noen rettslig avklaring, så barna skal fortsatt bo hos onkel, sier Lode Svendsen.

Barnevernet i Stavanger hentet de to barna hos foreldrene i mai i fjor. Barna var da fem måneder og tre år gamle og ble plassert i et beredskapshjem.

Saken fikk stor oppmerksomhet i indiske medier og resulterte i sterkt diplomatisk press mot Norge. Etter en lengre strid som endte i Stavanger tingrett ble det besluttet å overlate omsorgen for de to barna til en onkel i India. Han hentet dem til India i april i år.

– Komiteen har ingen legitimitet

Politiet i Kulti nektet imidlertid å bistå barnevernet med å hente de to barna torsdag, med henvisning til rettsavgjørelsen i Norge.

– Pressemeldingen fra barnevernet Budwan er veldig krass i sin utforming, men politiet mener ikke at denne komiteen har legitimitet og det er ingen rettslig avklaring for dissa barna i India, sier Lode Svendsen.

En talsmann for politiet opplyser at de inntil videre avventer beskjed fra indiske myndigheter, før det blir aktuelt å bistå barnevernet med å hente barna.

En talskvinne for barnevernet i området reagerer sterkt på politiets nekt og truer med at dette kan få disiplinære følger for de involverte. Det er barnevernet som har siste ord i slike spørsmål, sier hun.

Avventer rettslig avgjørelse i India

– Nå er det sterke krefter som jobber på mors side for å fremme hennes kvinnepolitiske rettigheter, men det er også krefter som jobber for far, og for barnas interesser slik at de skal vokse opp i det hjemmet som antas å være det beste for dem, sier Svein Kjetil Lode Svendsen.

Ifølge avisen bor de to barna nå hos besteforeldrene i Kulti, men det går ikke fram om også onkelen som er tilkjent foreldreretten bor der. Barnas mor skal ha flyttet til det samme området i juni.

– Slik situasjonen er nå gjelder en avtale som er godkjent av indiske myndigheter og den står til det er en annen rettslig avgjørelse i India, sier han.