Hopp til innhold

Mener mobbing i videregående blir oversett

Å bekjempe mobbing er avgjørende for å få ned frafallet i videregående skole, ifølge mobbeforsker Erling Roland. Men interessen blant lærere og ledelse er for lav, mener han.

Illustrasjon Mobbing

Det er mer mobbing i grunnskolen, men på videregående er mobbingen mer indirekte, ifølge forsker Erling Roland. Flere eldre elever oppgir også at de er ensomme.

Foto: NRK

– Innsatsen mot mobbing har absolutt vært mye sterkere i grunnskolen enn i videregående, sier Erling Roland, professor og mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Tusenvis av unge gruer seg til skolestart om halvannen uke. I Elevundersøkelsen i fjor oppga nesten 14.000 elever i den videregående skole at de blir mobbet av andre elever to ganger i måneden eller oftere.

Erling Roland

Erling Roland, professor og mobbeforsker ved Universitetet i Stavanger

Foto: ANDREAS SUNDBY / NRK

Denne gruppen eldre elver blir ofte oversett. For mens mobbing er høyt på agendaen i grunnskolen, er tilfellet et annet i videregående, ifølge Roland.

Han mener at de ansatte i den videregående skolen er mer opptatt av den faglige læringen enn av det sosiale.

– Vi som jobber mye med dette, ser at det er mye større interesse i grunnskolen når det gjelder å ha kurs for lærere og slikt enn hva det er i videregående skole, sier han.

Henger sammen med frafall

Cirka 30 prosent av elevene som begynner på videregående skole, dropper ut innen fem år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi vet at frafall og mobbing henger sterkt sammen. Det å bli utsatt for mobbing øker risikoen, sier Roland.

En gruppe forskere ved NTNU fant i 2014 ut at ensomhet er en viktig grunn til at elever dropper ut. Mobbeombud i Rogaland fylkeskommune, Gunhild Solem, mener ensomhet også er en form for mobbing.

Gunhild Solem

Gunhild Solem, mobbeombud i Rogaland fylkeskommune.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Alle tiltakene og programmene har ikke hatt noen effekt for mobbetallene har ikke gått ned. Jeg tror at mobbedefinisjonen er for streng.

– Mobbing er en subjektiv opplevelse. Hvis eleven føler at han/hun ikke har det bra, ikke får det til, så er det nok. Da skal skolen sette i gang tiltak med en gang, sier hun.

– Vi er opptatt av mobbing

Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, reagerer på uttalelsene til Erling Roland. Hun mener den videregående skolen i lang tid har vært opptatt av mobbing, og systematisk jobber for å bli kvitt problemet.

Rita Helgesen

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Foto: Norsk Lektorlag

– Han skaper et kunstig skille mellom det faglige og det sosiale, sier Helgesen.

Hun peker på at et godt læringsmiljø er avhengig av et godt sosialt miljø i klassen.

– Jøsendalutvalget dokumenterte at faglig sterke elever er mest utsatt for mobbing. Disse elevene trenger å bli møtt med faglig sterke lærere og lektorer som kan gi dem trygghet og se deres potensial, sier Helgesen.

Trenger tid

Hun legger imidlertid ikke skjul på at det trengs kompetanse for å avdekke og håndtere mobbing, men at dette krever tid og ressurser. En faglærer i videregående kan fort ha ansvar for over 100 elever.

– Derfor blir kontaktlærerfunksjonen ekstra viktig. Som kontaktlærer har du minst to egne samtaler med hver enkelt elev som handler om trivsel i tillegg til fagsamtalene, sier Helgesen.