NRK Meny
Normal

Mener Listhaug ødelegger bygda

Leder i Rogaland bondelag frykter boligbygging på matjord når regjeringa vil oppheve boplikten.

Ola Andreas Byrkjedal

FRYKTER FOR BOPLIKTEN: Ola Andreas Bø er redd mange gårdsbruk forsvinner dersom boplikten avvikles.

Foto: Magnus Stokka

– Norge er et fantastisk land, også i turistsammenheng, og det som gjør det fantastisk er at det bor folk over alt. Det er ei landbruksdrift, og det vil vi ta vare på i fremtiden, sier leder i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

I et forslag som er sendt ut på høring i dag, foreslår regjeringen å oppheve konsesjons- og boplikten utan å erstatte de av andre regler. Boplikten, slik den er i dag, sier at noen landbrukseiendommer må man faktisk bo på, for å kunne eie.

Dette er for å unngå at eiendommene blir kjøpt av folk som kun vil bruke de som fritidsboliger, slik at de står tomme resten av året. Men denne plikten kan det nå bli slutt på om regjeringen får det som den vil.

Frykter utbygging av matjord

– Dette er et lovverk vi har hatt siden 1974 som har vært med på å sikre levende bygder og lokalt eierskap, sier Byrkjedal.

– Vi frykter at bruk i distriktene blir kjøpt opp av spekulanter som vil ha dem som fritidseiendommer. Ligger de i bynære områder er det mange kapitalsterke investorer som vil kjøpe opp arealene med tanke på fremtidig utybygging. Vi er opptatt av å sikre et levende landbruk over hele landet, sier han.

Ordningen har vært en av grunnpillarene i norsk landbrukspolitikk, og Byrkjedal tror det kan være katastrofalt for distriktene dersom den forsvinner.

– Det er et samfunnsansvar å sikre folk reint vann og trygg mat. Vi har historisk lav selvforsyningsgrad, og vi må legge til rette for aktiv matprodusjon i landet, sier han.

30.000 tomme gårdsbruk i landet

Men landbruksministeren mener ikke at å fjerne boplikten for landbrukseiendommer betyr ikke at vi får mindre dyrka jord her i landet.

Sylvi Listhaug

VIL FJERNE BOPLIKT: Landbruksminister Sylvi Listhaug mener det er feil at man må bo for å drive gård.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Vi vil gjenreise den private eiendomsretten i Norge. Vi tror ikke at det offentlige kan blande seg inn hvem som kan kjøpe, selge og bo, gir mer bolyst, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Ifølge henne er det 30.000 tomme gårdsbruk rundt i landet i dag.

– Mange norske gårdsbruk forfaller fordi mange vegrer seg mot å investere inn noe man ikke vet om man får igjen pengene for, sier hun.

Men selv om byfolk kjøper en bondegård til fritidsbruk, må landbruksjorda drives, sier hun.

– Kjøperen må sørge for at jorden blir drevet. Det er ikke bare å kjøpe seg et gårdsbruk på spekulasjon. Hvis man skal bygge på en eiendom må man ha tillatelse fra det offentlige. Vi fortsatt driveplikt som skal sørge for at jorda skal brukes til matproduksjon, sier Listhaug.

Ola Andreas Byrkjedal lar seg ikke overbevise at ministerens argumenter.

– Hun har vært en værre landbruksminister enn vi fryktet. Hun har vist liten vilje til å lytte til næringen. Jeg mener at hun heller snakker ned næringen, enn opp. Det hadde jeg ikke forventet, sier han.