NRK Meny
Normal

– Ap ble styrt av en vennegjeng som ville skjule økonomisk rot

Advokaten til Stavanger Arbeiderparti går til frontalangrep på det hun karakteriserer som en venneklikk uten evne til å styre.

Advokat Anne Marie due med Cecilie Bjelland

Arbeiderpartiet avviser erstatningskravet fra den tidligere partisekretæren. Her er Cecilie Bjelland (til høyre) i retten sammen med advokat Anne Marie Due.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Årsaken til konflikten mellom Stavanger Arbeiderparti (Ap) og den tidligere partisekretæren, er at noen nære venner i partiet ville skjule sitt eget rot og manglende styring, sa advokat Anne Marie Due i sin prosedyre i Stavanger tingrett i dag.

Due, som er advokaten til Stavanger Ap, navnga venneklikken og viste til at den besto av tidligere partisekretær Pål Hopsdal som har saksøkt partiet, tidligere leder Ståle Johan Knutsen, Hilde Karlsen, Anne Torill Stensberg Lura og delvis også tidligere og mangeårig leder av bystyregruppen, Odd Kristian Reme. Både Karlsen og Lura har meldt seg ut av partiet, og sitter nå som uavhengige representanter i Stavanger bystyre.

Due viste i sin prosedyre til at stadig flere i Stavanger Ap etterlyste informasjon og la press på det daværende styret om det økonomiske rotet i lokallaget om innsyn og forklaring.

– Min motpart har i retten kjørt et hardt trøkk mot Cecilie Bjelland. Han har brukt uttrykk som at Bjelland var villig til å gå over lik for å bruke saken til sin fordel. Det finnes overhodet ikke grunnlag for å si det med bakgrunn i bevisførselen, sa Due.

Advokaten gikk deretter langt i å antyde at konflikten og rettssaken tvert om er et resultat av en prosess mot Bjelland fra den nevnte venneklikken i partiet.

– Hopsdal brukt som verktøy i Bjellands krig

Tidligere i dag holdt Advokat Bent Endresen, som representerer Pål Ove Hopsdal som tidligere var partisekretær i Stavanger Ap, sin prosedyre i Stavanger tingrett.

Endresen mener Hopsdal kan ha tapt 800.000 kroner på det han mener er Stavanger Ap sitt brudd på taushetsplikten.

– Min klient ble brukt som verktøy og redskap i Cecilie Bjellands krig mot styrefløyen i Stavanger Arbeiderparti.

Hopsdal har anlagt søksmål mot Stavanger Arbeiderparti for brudd på taushetsplikten og krever både erstatning og oppreisning fra partiet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Pål Ove Hopsdal og forsvarer Bent Endresen

Pål Ove Hopsdal og hans forsvarer Bent Endresen i retten.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Måtte slutte etter økonomisk rot

Bakgrunnen er at han måtte slutte som partisekretær etter økonomisk rot gjennom flere år. Hopsdal fikk valget mellom å slutte selv eller få sparken, i verste fall bli politianmeldt. Han valgte da å si opp jobben under forutsetning om at saken ble taushetsbelagt.

Et halvt år senere, i november 2011, ble saken kjent i media etter at bystyremedlemmene ble orientert om saken gjennom et notat som Cecilie Bjelland sendte dem.

Advokat Anne Marie due med Cecilie Bjelland

Arbeiderpartiet avviser erstatningskravet fra den tidligere partisekretæren. Her er Cecilie Bjelland i retten sammen med advokat Anne Marie Due.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Bjelland var da valgt som ny leder for bystyregruppen, og hadde i likhet med flere i partiet etterlyst informasjon om saken fra det tidligere styret i lokallaget.

Mener Ap brøt avtalen

Hopsdal og hans advokat Bent Endresen mener partiet har brutt avtalen om taushet, noe som igjen skal ha fått personlige og økonomiske konsekvenser for Hopsdal.

Ap har hele tiden avvist kravet. Bjelland har i retten også vist til at hun hadde plikt til å informere bystyrets medlemmer, og hun har også vist til at hun aldri skrev under taushetserklæringen da den ble behandlet i det daværende styret i mai 2011.

– Det var krig i Arbeiderpartiet og kamp om posisjoner. Jeg tror ikke Bjelland hadde til hensikt å påføre Hopsdal skade, men det var en intern kamp mellom to fløyer. Notatet fra Bjelland er et ledd i denne krigen, sa Endresen.

Advokaten ville i retten ikke si noe om størrelsen på den erstatningen Hopsdal krever, men ba retten ta stilling til dette.

Likevel antydet han at Hopsdal kan ha hatt et årlig inntektstap på 200.000 kroner siden 2011. I så fall innebærer det en erstatning på 800.000 kroner.