– Ikke hør på mora di, og ikke hør på venninnene dine

STAVANGER (NRK): Årevis med kampanjer har ikke virket. Nå etterlyses kraftigere lut for å få flere jenter til å søke byggfag, teknikk og elektro.

Janet Holta, elev Godalen videregående skole Stavanger

UTRADISJONELL: Janet Holta er VG2-elev i teknikk og industriell produksjon ved Godalen videregående skole i Stavanger. – Venninnene mine går på design og service og sånt. Jeg er vel litt mer barsk, sier Holta og ler.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Det er kanskje ikke et poeng i seg selv at jenter skal velge tekniske fag, men jeg er opptatt av at jentene velger vekk så mange muligheter, sier Cathrine Utne Pettersen.

Hun er ansvarlig for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune, og har over tid sett at jenter og gutter velger tradisjonelt når det gjelder yrkesfag. Hun vil ha endring, selv om vi trenger flere «varme hender».

Cathrine Utne Pettersen

TENK SELV: Cathrine Utne Pettersen i Rogaland fylkeskommune mener jenter må tenke mer på hva de får i lønn når de kommer ut i arbeidslivet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Både jenter og gutter skal ha full jobb med en lønn de kan leve av. Det har jenter små muligheter til å få hvis de velger helse- og oppvekstfag.

Nesten ingen endring

Norge har høy yrkesdeltagelse fra begge kjønn, men svært skjev fordeling mellom kjønnene. Det kalles for likestillingsparadokset.

Statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at kjønnsforskjellene har endret seg lite de siste årene.

På VG1 har andelen jenter som søker bygg og anleggsfag økt fra fire til nær sju prosent siden 2012. I teknikk og industriell produksjon (Tip) er jenteandelen nøyaktig den samme nå som i 2012, med en søkerandel på cirka tolv prosent.

Guttene har blitt ørlite mer utradisjonelle.

Fra 2009 til 2019 har gutteandelen blant søkere til helse- og omsorgsfag på VG1 økt fra tolv til 21 prosent.

Major Tekkle er Vg2-elev på design og tekstil ved Godalen videregående skole i Stavanger.

GUTT MOT STRØMMEN: Major Tekkle ved Godalen videregående skole er elev på design og tekstil. Andelen gutter som søker dette studieprogrammet har økt med 16 prosent i Norge de ti siste årene. Årsaken er blant annet at medieproduksjon kom inn der i 2016.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Vil lokke med penger

– Kampanjer virker ikke. Det må sterkere lut til. Vi må investere penger i de som velger utradisjonelt, sier Knud Knudsen, sosiolog og professor emeritus ved Lesesenteret på Universitet i Stavanger.

Knudsen har vært opptatt av ulikhet i arbeidsliv, kjønn og utdanning gjennom sin yrkeskarriere.

Professor emeritus, sosiolog Knud Knudsen, Universitetet i Stavanger.

CASH IS KING: Knud Knudsen, sosiolog og professor emeritus ved Universitetet i Stavanger, mener de som velger utradisjonelt må få pengestøtte. Slik staten også bruker penger på det grønne skiftet.

Foto: Erik Waage / NRK

Han foreslår å innføre et motivasjonsstipend.

– Gi ungdommene som velger utradisjonelt et stipend på, ja, la oss si 100.000 kroner. Det er sånn vi påvirker folk i vårt samfunn i dag.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande fnyser av forslaget til Knudsen.

– Jeg håper ikke vi har et samfunn der penger avgjør valgene vi tar. Jeg tror det er helt andre og mer dyptgripende grunner som gjør at vi har det utrolig kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge, sier Venstre-lederen.

Trine Skei Grande

NEI TIL PENGESTØTTE: Kunnskapsminister Trine Skei Grande avviser forslag om å gi motivasjonsstipend til de som velger utradisjonelt.

Foto: Azad Razaei / NRK

Hun mener inngrodde kjønnsroller og foreldre, spesielt mødre, som påvirker barna, slår inn.

– Hadde jentenes valg kun handlet om penger, hadde de valgt elektrofag foran helsefag. Det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt. Mange føler i dag at handlingsrommet er lite, sier hun.

Knudsen viser til at storsamfunnet bruker store summer for å fremme det grønne skiftet og få til endring der.

– Når staten bruker flere milliarder kroner på å subsidiere folk som kjøper Tesla og andre elbiler, hvorfor ikke bruke noen hundre millioner på noe vi har bakset med å få til i 20–30 år?

Ifølge Knudsen bør slik pengestøtte gjelde både i overgangen til videregående skole og til høyere utdanning.

– Ikke gjør som mora di sier

Heller ikke Pettersen har tro på noen kampanje for å få flere jenter til å velge tekniske fag.

– Vi må sette ting i system over lang tid. Det som virker best, er at jenter i utradisjonelle kvinneyrker går ut og forteller om det, sier hun.

I disse dager sitter mange unge håpefulle og diskuterer med foreldrene sine om hva de skal velge. Pettersen har denne oppfordringen:

– Jenter, ta en ekstra vurdering på de tekniske fagene. Ikke hør på mora di eller venninnene dine. Kjenn etter hva du faktisk kan tenke deg og hva slags framtid du ønsker.

Og til guttene har hun denne oppfordringen:

– Vi trenger dere i de tekniske fagene også. Og så trenger vi dere i for eksempel barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Fristen for å søke videregående utdanning går ut 1. mars.