Mener «oljå» hjelper på dødsbranntallene

Ingen har mista livet i brann i Rogaland i år. Brannvesenet peker på en noe overraskende forklaring.

Brann i Strandgata i Sandnes

Torsdag morgen begynte det å brenne i en utleiebolig i Strandgata i Sandnes. Alle som bodde i huset, kom seg uskadd fra brannen. Så langt i år har ingen omkommet i brann i Rogaland.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Torsdag morgen sto en bolig i Strandgata i Sandnes i full fyr. Nabohusene ble evakuerte, veien ble stengt, og togtrafikken mellom Sandnes og Stavanger sto stille i flere timer. Men heldigvis gikk ingen liv tapt i den dramatiske brannen.

Så langt i 2017 har ingen personer omkommet i brann i Rogaland. Det er uvanlig, sier varabrannsjef Ståle Fjellberg i Rogaland brann og redning.

– Men heldigvis er det ofte lave tall på omkomne i Rogaland. Vi ligger under landssnittet, sier han.

Siden år 2000 har 82 personer omkommet i brann i fylket. På landsbasis er det registrert 22 omkomne i brann hittil i år.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er antallet omkomne i brann rekordlavt i 2017. Det siste tiåret har tallet sunket gradvis.

Peker på oljebransjen

Ståle Fjellberg

Ståle Fjellberg, varabrannsjef i Rogaland brann og redning.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

Fjellberg tror årsaken til at ingen har mistet livet i brann i Rogaland i år, kan være at mange rogalendinger har tilknytning til oljebransjen.

– Oljebransjen har drevet mye opplæring av ansatte innen HMS, og det er ingen tvil om at det folk har lært på jobb, tar de med seg hjem. Mange har installert brannalarmanlegg hjemme. Å ha et slikt anlegg, eller en røykvarsler, er det aller viktigste tiltaket, sier Fjellberg.

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.

I Norsk olje og gass, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper på norsk kontinentalsokkel, er de ikke overrasket over at ansatte tar med seg HMS-bevisstheten hjem.

– Mange i olje- og gassindustrien har deltatt på sikkerhetskurs. Her lærer de hvordan man skal håndtere situasjoner som brann og skade. Denne kunnskapen og bevisstheten tar man ofte med seg hjem, sier informasjonssjef Maiken Ree.

Hun sier bransjen er opptatt av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

– Å tenke sikkerhet sitter i ryggmargen til de fleste i olje- og gassnæringen. Det er en del av det daglige arbeidet.

Rus og alder påvirker

Maiken Ree

Maiken Ree, informasjonssjef i Norsk olje og gass.

Foto: Norsk olje og gass

Varabrannsjefen peker også på brannvesenets eget forebyggende arbeid som en av årsakene til at ingen har mistet livet i brann i Rogaland i år.

– Vi har drevet målbevisst arbeid om brannsikkerhet i boliger. Og noen faktorer gjør folk mer sårbare, som bruk av rusmidler, sier han.

I tillegg er høy alder en risikofaktor.

– Jo eldre en blir, jo mer svekkes hørselen og evnen til å komme seg ut av et brennende hus, sier Fjellberg.

Desember pleier å være en travel måned for brannvesenet. Komfyrbranner utgjør over halvparten av utrykningene til brannvesenet.

Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger som ikke har fungerende røykvarslere, og i dag er den offisielle Røykvarslerdagen. Brannvesenet ber folk om å bytte batteri og teste røykvarslerne.