Meir til vidaregåande skular

Fylkesrådmannen legg inn rehabilitering av Skeisvang Vgs i Haugesund i 2019. Det trengst også ein ny vidaregåande skule på Nord-Jæren frå tidleg på 2020-talet. Enten å kjøpe tilbake "Teknikken" på Våland, eller å ta i bruk ein bygning på Ullandhaug.