NRK Meny

MEIR TIL KULTURINSTITUSJONANE:

Regjeringa vil i statsbudsjettet auka støtta til dei store kulturinstitusjonane i Stavanger. Stavanger Symfoniorkester får ein auke på nær 2,8 millionar kroner, mens Rogaland Teater får nær 2,4 millionar kroner meir enn i fjor. Museum Stavanger får drygt 800.000 kroner ekstra, som skal brukast til å tilsetta ein bygningskonservator.