Hopp til innhold

Meir restskatt til rogalendingane

Litt færre rogalendingar får igjen på skatten og restskatten aukar.

Skatt vest

I Rogaland får vel 260.000 skattytarar totalt 3,8 milliardar kroner igjen på skatten, som i snitt er vel 14.000 kroner.

Foto: Eirik Gjesdal

Det viser skatteoppgjeret for inntektsåret 2015 som no er klart, skriv Skatt vest i ei pressemelding.

Skatteoppgjeret viser resultatet av Skatteetaten si behandling av sjølvmeldinga. Det viser om skattytar har betalt for mykje eller for lite skatt i løpet av inntektsåret 2015.

I Rogaland får 261 371 skattytarar totalt 3,75 milliardar kroner igjen på skatten, som i snitt er 14 375 kroner.

Til samanlikning med 2014 hadde 261 751 rogalendingar pengar til gode, noko som var eit snitt på 14 369 kroner kvar.

73 324 skattytarar i Rogaland må til saman betale 2 milliardar kroner i restkatt. Dette er eit snitt på 28 195 kroner.

Marta Johanne Gjengedal

Marta Johanne Gjengedal i Skatt vest.

Foto: Skatt Vest

I 2014 fekk 72 339 skattytarar ein total restskatt på kr 1,8 milliardar, noko som var eit snitt på 25 662 kroner kvar.

Dei som får igjen på skatten i Stavanger får i snitt meir igjen enn dei som har til gode på skatten i Sandnes, og dei som må betala restskatt i Stavanger må i snitt betala meir enn dei som har restskatt i Sandnes. Forskjellane mellom Karmøy og Haugesund er mindre.

− Mykje kan endre seg i økonomien din gjennom året. Det kan slå ut på skatteoppgjeret ditt, om du får pengar att eller restskatt. Eit mest mogleg rett skattekort er viktig for å få eit mest mogleg korrekt skatteoppgjer, seier avdelingsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatt vest.

− Det er viktig å endre skattekortet viss du til dømes har skifta jobb eller endra sivilstand, legg ho til.

Fredag 14. oktober er skattelistene for 2015 tilgjengelege på skatteetaten.no.