Hopp til innhold

MDG vil halvere kjøttforbruket

MDG vil følge Danmarks eksempel og foreslår kraftige kutt i nordmenns kjøttforbruk. I 2019 var kjøttforbruket over 50 kilo i året per person.

Kjøttforbruket

Kjøttforbruket til nordmenn har gått noe ned de siste årene, spesielt gjelder det forbruk av rødt kjøtt. Ifølge Animalia var kjøttforbruket det laveste på 20 år i 2019.

Foto: Gorm Kallestad / NPK

– Vi må tørre å utfordre kjøttforbruket vårt i verdens rikeste land. Ikke bare er det bra for å få ned utslippene, det er også bra for helsa til mennesker og for dyra i landbruket, sier førstekandidat til Stortinget for MDG Rogaland, Ulrikke Torgersen.

Forbruket av rødt og bearbeidet kjøtt ligger i gjennomsnitt på 750 gram per uke, noe som er kostrådenes maksimumsanbefaling. Helsedirektoratet anbefaler at man spiser maks 500 gram rødt kjøtt i uka.

I Danmark har kostrådene nylig blitt endret, og sier nå at forbruket bør være på maksimalt 350 gram i uka av rødt og hvitt kjøtt – til sammen.

Nå vil MDG at Norge skal følge etter.

– Klimakur 2030 peker på redusert kjøttforbruk som det mest effektive klimatiltaket hver og en av oss kan gjøre, sier Torgersen.

Ulrikke Torgersen, førstekandidat MDG Rogaland

Ulrikke Torgersen er førstekandidat på Stortinget for MDG Rogaland.

Foto: Miljøpartiet De Grønne

– Bra for dyrene og klima

Forslaget om halvert kjøttforbruk kommer i MDGs nye forslag til partiprogram. Torgersen peker på flere fordeler ved å kutte i forbruket.

– Vi kan ha godt landbruk i Norge som utnytter beiteressurser uten å ha et så høyt forbruk av kjøtt som vi har i dag. Det konsumeres stadig mer av svin og kylling som blir matet med soya fra regnskog. Å redusere vårt kjøttforbruk vil redusere press på verdifull regnskog samtidig som vi utnytter vår egen utmark på en bedre måte, sier hun.

Torgersen mener også at selvforsyningsgraden til Norge vil øke med mindre kjøttforbruk.

– Intensiv kjøttproduksjon betyr også store lidelser for dyrene. Det gjelder dessverre også dyr i Norge, som vi kunne se i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» i 2019. Klarer vi å redusere kjøttforbruket, vil det føre til mindre press på bonden og på dyra.

50 gram kjøtt

50 gram kjøtt er det danskene anbefales å spise til dagen.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

«Berøringsangst»

I den norske klimameldingen, som ble lagt frem tidligere i januar, står det foreløpig ikke noe om mindre kjøtt.

Ifølge Helsedirektoratet skal de nordiske landene legge et nytt grunnlag for kostholdsråd innen utgangen av 2022. I det arbeidet skal man se på både helse og bærekraft.

Professor Jøran Hjemesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst

Leder i Nasjonalt råd for ernæring, Jøran Hjelmesæth

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det er usikkert hvilken helsegevinst en halvering av kjøttforbruket vil gi. Det er også usikkert hvor mye lavere kjøttforbruket må være ut ifra et helseperspektiv, sier leder i nasjonalt råd for ernæring, Jøran Hjelmesæth.

Han sier det så langt ikke er tatt miljøhensyn i de nasjonale ernæringsrådene, men at dette nå blir en del av vurderingen av nye retningslinjer i Norden.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier de må komme tilbake til om dette vil endre de norske kostholdsrådene.

– Dette er det Helsedirektoratet som har ansvar for. Men det står allerede i dagens råd at vi skal spise mindre kjøtt, og de rådene synes jeg folk skal følge. Særlig oss menn. Det er bra for både helse og klima, sa han til NRK da danskene endret sine kostråd.

Torgersen i MDG mener dette er altfor passivt.

– MDG mener at regjeringa har berøringsangst. I Stortinget har MDG fremmet en rekke forslag for å redusere kjøttforbruket i Norge. Ett av dem: «Stortinget ber regjeringen tallfeste et mål om redusert kjøttforbruk i Norge, minimum med helsemyndighetenes anbefalinger». Kun SV stemte for, alle andre partier mot, sier hun.

Frp: – Pur sosialisme

Tidligere landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er ikke uventet i mot forslagene fra MDG.

– MDG prøver å regulere folks hverdag til det helt hinsides. Dette forslaget kan aldri bære igjennom.

– Men hva er galt med å spise mindre kjøtt?

– Det er ikke noe galt med at folk aktivt selv velger vekk kjøtt, men det er politikerne fullstendig uvedkommende. Men hvis MDG får det som de vil og man får en halvvering av kjøttforbruket, så vil befolkningen spise langt mindre kjøtt enn det kostholdsrådene tilsier, sier Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale.

MDG prøver å detaljregulere folks liv, mener tidligere landbruksminister Jon Georg Dale. Han tror heller ikke klimaeffekten er så stor.

Foto: Jan Kåre Ness

Han mener MDGs forslag også kan få store konsekvenser for landbruket og distriktene.

– Det vil føre til en massiv nedlegging av norsk landbruk. Dette er pur sosialisme fordekt under klimaargumentasjon. Det er et forsøk på detaljregulere folks hverdag, sier Dale.

Og Rogaland Senterungdom ved fungerende leder, Johannes Bakke, reagerer.

– To tredjedeler av norges dyrkede areal er uegnet til å produsere grønnsaker og korn. Skal en få utnyttet utmark og dyrket mark, må en dyrke gress og holde husdyr, sier han.

– Vi mener at man må kutte i klimagassutslipp der det monner, og ikke ta firheten til å kunne velge selv hva folk skal spise. En kjøttkakemiddag i uka i 18 år tilsvarer det samme utslippet som en flytur tur-retur til Thailand. Vi må heller kutte i overdådige utenlandsturer, før vi begynner med folks matvaner.