Mattilsynet får slakt i ekstern gransking

Den eksterne granskingsrapporten etter Mattilsynets tilsyn hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås er klar. Mattilsynet får kraftig kritikk for feil.

Per Olaf Lauvås

Ifølge en rapport fra Mattilsynet var pelsdyrfarmen til Per Olaf Lauvås full av utsultede, syke og dehydrerte mink. Problemet var bare at det ikke var sant.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Granskerne har gjort en god jobb. De kommer jo fram til det samme som vi har sagt hele veien: Det er en ukultur i Mattilsynet – de følger ikke regelverket, sier pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås til NRK.

Mattilsynet har utfordringer som kan utgjøre en risiko for rettssikkerheten og gjennomføring av tilsynets oppdrag, er konklusjonen i granskingsrapporten fra KPMG.

Granskingsrapporten ble bestilt av Landbruksdepartementet etter NRK publiserte saken om tilsynet hos pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås fra Sandnes. Mattilsynets direktør, Harald Gjein, gikk av etter avsløringen.

Ifølge granskingsrapporten sliter Mattilsynet med å formidle til sine inspektører hvordan de skal tolke regelverket. KPMG anbefaler derfor at Mattilsynet får på plass et system som sikrer at alle tolker reglene på samme måte.

«Dette vil bidra til mer oppdaterte og enhetlige veiledere og retningslinjer, og mer enhetlige og forutsigbare tilsyn. Økt enhetlighet kan bidra til gjenoppbygging av tillit.»

Per Olaf Lauvås

Etter tilsynsskandalen troppet pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås og nærmere 500 andre bønder opp på folkemøte på Undheim samfunnshus på Jæren for å diskutere hvordan tilliten til Mattilsynet kan bygges opp igjen.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Videre står det i rapporten at kommunikasjonen mellom Mattilsynet og tilsynsobjektene mangelfull. Mattilsynet kommuniserer for dårlig med tilsynsobjektene, og så har de et svakt system for kvalitetssikring.

Mattilsynet: – Svært alvorlige funn

– Funnene i granskingsrapporten er svært alvorlige. De handler om at Mattilsynet må bli bedre i måten å jobbe på, og det vil jeg umiddelbart ta tak i. Jeg har satt ned en innsatsgruppe som skal hjelpe meg og ledergruppa med å gjennomføre de nødvendige forbedringstiltak, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, til NRK.

Lauvås sier han hadde forventet dette resultatet.

– Men med den samme arbeidsstokken skal Mattilsynet få utfordringer med å bygge opp tilliten igjen. En gransking endrer ikke noe, det er jo hva de gjør framover som betyr noe. De har virkelig en jobb å gjøre, sier pelsdyrbonden.

Rogalandspolitiker Margrete Dysjaland (Frp) har engasjert seg sterkt etter at saken med Lauvås ble avslørt. Hun mener det som står i rapporten er svært alvorlig.

– Dette er nedslående. Jeg kjente det i magen når jeg så rapporten. Etter mitt syn kan dette bli verre enn NAV-skandalen, sier Dysjaland til NRK.

Margrete Dysjaland (Frp)

Margrete Dysjaland (Frp) deltok på folkemøtet på Undheim.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Politikeren mener KPMG-rapporten bekrefter de tilbakemeldingene hun har fått av bønder.

– Alvorlig endringer må til. Nå må matministeren og Mattilsynet virkelig levere og endre rutinene, sier Dysjaland.

Inneholdt flere feil

Lauvås fikk etter tilsynet på gården hans i juni i fjor en tilsynsrapport som inneholdt flere feil. Dyrene hans var utsultede, syke og dehydrerte.

Senere ble det publisert en ny rapport der Mattilsynet gikk tilbake på mye av innholdet fra den første rapporten.

Det ble satt i gang både en intern og en ekstern gransking for å finne ut av hvordan feilene kunne skje. Den eksterne granskingen ble bestilt i juli etter at Stortinget ba om det.

– Beskytter ikke dyrevelferden

KPMG-rapporten påpeker at det er de samme systematiske manglene som ligger til grunn både når det gjelder manglende rettssikkerhet for næringsaktører, og manglende beskyttelse av dyrevelferd.

Rapporten viser til Riksrevisjonens rapport fra september som konkluderte med at Mattilsynet ikke er strenge nok og derfor ikke gir tilstrekkelig vern for dyra.

– Mattilsynet trenger økte ressurser for å etablere funksjonelle systemer og rutiner som ivaretar både dyrevelferden og tilsynsobjektenes rettssikkerhet. Dette er et politisk ansvar, og vi forventer nå at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) tar grep slik at det øremerkes midler til dette, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen til NRK.

Kaller inn til møte

Og det akter statsråden å gjøre.

– Jeg har kalt inn den ny lederen av Mattilsynet allerede denne uka. Vi er nødt til å ha en plan på kort og på lang sikt. Dette er en situasjon som jeg tar på alvor, sier Bollestad til NRK.

Olaug Bollestad

Olaug Bollestad (KrF), landbruks- og matminister.

Foto: Gunhild Hjermundrud

Hun reagerer særlig på det rapporten sier om tolkning av regelverket.

– Det er en alvorlig rapport. Den viser at det er ulik forvaltningspraksis og ulik tilsynspraksis i de forskjellige regionene. Dette kan skape mistillit. Derfor er vi helt avhengig av å ta tak i dette, og det tar jeg på alvor. For vi her helt avhengige av å ha tillit til Mattilsynet, sier Bollestad.