UIS med masterstudium for ambulansefolk

Utdanningen er den første i sitt slag i Skandinavia og søkerne kommer fra hele Europa.

UIS med masterstudium for ambulansefolk

Det nye masterstudiet for ambulansefolk er det første i sitt slag i Skandinavia, og søkerne kommer fra hele Europa.

– Det er vi som er ute og møter pasienten der han er. I forhold til det å være inne på et sykehus, er det klart det er viktig at vi har den kompetansen også utenfor sykehuset.

Det sier redningsmann Ivar Fjeldseth. Han er glad for den nye masterutdanningen i Stavanger. Ansatte ved ambulansene har til nå ikke hatt noen høyere utdanning for å jobbe ute i felten.

Ivar Fjeldseth

Redningsmann Ivar Fjeldseth er glad for den nye masterutdanningen i Stavanger.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Masteren som starter til høsten, har fått namnet «Master in Pre-Hospital Critical Care» og har blitt til gjennom eit samarbeid mellom UiS og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Utdanningen er tverrfaglig og retter seg mot både leger, sykepleiere og ambulansearbeidere.

Studiet kan kombineres med jobb

Studiet er lagt opp slik at du kan ta det ved siden av full jobb på deltid over fire år. Studentene vil lære om hvordan en håndterer akutt syke og skadde.

Les også: Slik vil de redde liv i framtida

Det tar opp kommunikasjon mellom fagpersoner, og hvordan en for eksempel sikrer at viktig informasjon blir videreformidlet. Studentene lærer om hvordan helsevesenet fungerer.

Det er også egne tema om store ulykker og hendelser, som terrorangrep.

Stephen Sollid

Stephen Sollid er både akuttlege ved Luftambulansen og førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger. Han opplever at interessen for det nye studiet er stor fra hele Europa.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Stor interesse i utlandet

Stephen Sollid er både akuttlege ved Luftambulansen og førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger. Han opplever at interessen for det nye studiet er stor fra hele Europa.

Les også: Her får elevane oppblåsbare dokker

Les også: – Ambulansene overholder ikke responstiden

– Vi har hatt søkere fra Finland, Sverige og Danmark. Vi har faktisk og hatt stor pågang fra land utenfor Europa og. En del av forelesningene blir på engelsk.

– Trenger et godt kunnskapsgrunnlag i fremtiden

– Kravene til ambulansetjenesten er stadig økende. Vi har gått fra å være en transporttjeneste til et viktig akuttmedisinsk tlbud. Vi ser at en masterutdanning ikke vil være for alle, men det vil være for dem som virkelig ønsker å spesialutdanne seg i fremtiden.

Olav Østebø

Olav Østebø, som er assisterende ambulansesjef ved Stavanger Universitetssykehus, mener at en masterutdanning vil være for dem som virkelig ønsker å spesialutdanne seg i fremtiden.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det sier Olav Østebø, som er assisterende ambulansesjef ved Stavanger Universitetssykehus. Han ser likevel ikke bort fra at det nye studiet kan være en del av det som noen kaller «mastersyken».

– Den faren er der. Det er veldig viktig at vi og har praktisk handlingskompetanse i ambulansetjenesten, at vi er kritiske og at det ikke masterstudier bare for mastret sin egen del, men vi ser at vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag i fremtiden, sier Østebø.