Her har de for få barn

Haugesund kommune har en overkapasitet på rundt 300 barnehageplasser. I fjor måtte en barnehage nedbemanne.

Ingrid Marie Miljeteig

Vassbrekke FUS kulturbarnehage har plass til 94 barn.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Det er god plass til å boltre seg i Vassbrekke FUS kulturbarnehage i Haugesund. Fint for barna, men de voksne har fått kjenne på det å miste gode kolleger.

– I fjor vår, etter hovedopptaket, så jeg hvilken vei det bar. I mai var nedbemanningsprosessen i gang, og tre fast ansatte måtte gå, sier daglig leder i Vassbrekke FUS kulturbarnehage, Ingrid Marie Miljeteig.

Fra venteliste til oppsigelser

Elisabeth Nygaard

Barnehagesjef i Haugesund, Elisabeth Nygaard.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

60 barn tilbringer hverdagene i Vassbrekke. Da barnehagen åpnet høsten 2009, var de 94.

– Vi hadde fullt belegg, og venteliste. Vi merket at det begynte å endre seg i 2014, forteller Miljeteig.

I 2009 fikk Haugesund full barnehagedekning. Likevel var det vanskelig å få plass i nærområdet, særlig for dem som bodde nord i byen. Mor og far vil gjerne ha barna i barnehagen der familien bor, og nye store barnehager i motsatt ende av byen ble midlertidige løsninger.

Vassbrekke var en av dem som hadde mange barn fra nordre bydel, og fylte opp to småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Så ble de fire.

Og nå er de tre.

– Vi har vært en barnehage som har tatt inn barn fra hele kommunen. Nå har vi hatt en utbygging av nye barnehager, særlig i nord. Det gjør at søkermassen til oss blir lavere. Foreldre ønsker jo barnehageplass der barna skal vokse opp, sier Miljeteig.

– En kamp om barna

Høsten 2015 åpnet Rossabø FUS aktivitetsbarnehage. Samtidig hadde kommunale Solandsbakkane barnehage nyåpning med én ekstra avdeling i nordre bydel. Og i fjor høst åpnet Haugesund International Preschool helt nord i byen.

– Det er en kamp om barna og det har vi ikke vært vant til tidligere, men jeg håper det vil endre seg. Vi har et godt samarbeid med kommunen. De sier at det vil bli tøft i to år til, så vil vi kanskje se en bedre utvikling, sier Miljeteig.

Elisabeth Nygaard er barnehagesjef i Haugesund. Foruten utvidelsen av kommunale Sagatun barnehage er det byggestopp på barnehager i kommunen. Men de private må avfinne seg med god plass litt til.

– Så lenge det ikke er en bemanningsnorm eller pedagognorm må de belage seg på å ha ledig kapasitet de neste to årene. Det er planer om boligutbygging i sørøst og det er der det er flest ledige barnehageplasser nå, sier Nygaard.