NRK Meny
Normal

Her kan prisen for en passering øke fra 6 kroner til 22 kroner

Statens vegvesen mener det trengs en kraftig økning i bompenger må til for å finansiere vegprosjektene i Haugalandspakken. Varaordføreren i Haugesund mener forslaget er dramatisk.

Bompenger Haugesund

Prisen for en passering av bomstasjonene på Haugalandet kan øke fra 6 til 22 kroner med brikke og abonnement.

Foto: Svein Morten Hagen / NRK

– Beregninger viser at det blir nødvendig med en fullpris takst på 25 kroner for lette kjøretøy og 50 kroner for tunge kjøretøy, for å finansiere de gjenstående prosjektene i Haugalandspakken. Denne taksten forutsetter et rabattnivå på 10 prosent.

Dette forslaget fra Statens vegvesen kan mangedoble kostnadene for trafikantene på Haugalandet. I dag koster det 12 kroner å passere bommene. Hvis du har bombrikke og 50 prosent rabatt blir prisen 6 kroner.

Les også: Bomselskapene taper millioner årlig

I fremtiden vil den samme passeringen, med brikke og 10 prosent rabatt være 22 kroner, nesten fire ganger så mye som det koster nå.

– Et dramatisk forslag

Forslaget fra Statens vegvesen faller ikke i god jord hos Haugesunds varaordfører Sven Olsen (Frp).

– Det er et veldig dramatisk forslag. Det innebærer jo at kostnadene for en vanlig bil vil være 20 000 kroner i året. Det blir veldig dyrt, mener Olsen.

Sven Olsen

Haugesunds varaordfører Sven Olsen mener forslaget om økte takster og redusert rabatt ved bomstasjonene på Haugalandet er dramatisk.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Varaordføreren frykter konsekvensene for sentrumshandelen i byen.

– Vi er jo en handelsby, og vi ønsker jo at folk skal komme inn til Haugesund for å handle. En bomring med så høye kostnader vil ha en avvisende effekt, mener han.

Olsen viser til at Haugalandet ikke bare har en bomring, men at det praktiseres såkalt «tverrsnittsinnkreving» av bompenger.

Les også: Krever satsning på E134

Les også: Ønsker sykkelbro over Karmsundet

– Det vil si at når jeg skal inn til jobben min inne i Haugesund sentrum, så passerer jeg en bomstasjon. Det er litt spesielt, og det betyr at kostnadene blir veldig høye, sier varaordføreren

Kraftig økning i kostnadene for veiprosjekter

Bakgrunnen for takstøkningen er ifølge Statens vegvesen at prosjektene i Haugalandspakken blir dyrere enn det som man trodde, seinest i sommer.

– I styringsgruppemøtet i juni ble det lagt til grunn at totalkostnad for resterende prosjekter var på 4 milliarder kroner. Ny kvalitetssikring av porteføljen viser at totalkostnad for resterende investeringer er 5,7 milliarder kroner.

Vegvesenet slår fast at de økte kostnadene må dekkes med bompenger.

Bompenger Haugalandet

Varaordføreren i Haugesund mener det ikke er riktig at bilistene i Haugesund skal betale for kostbare oppgraderingsprosjekter på E134 og E39.

Foto: NRK

Forslaget om nye takster og redusert rabatt skal behandles i styringsgruppen for Haugalandspakken torsdag i denne uken. Seinere skal det behandles lokalpolitisk hos de berørte kommunene og i Rogaland og Hordaland fylkeskommuner, før Stortinget tar endelig stilling til saken.

– Det er lagt til grunn at økte inntekter kommer fra og med 2016 og at
innkrevingsperioden er fram til og med 2023, heter det i forslaget fra Statens vegvesen.

– Betaler for kostbare oppgraderingsprosjekter på E134 og E39

Varaordfører Olsen håper det ikke vil være politisk flertall for å vedta forslaget om å doble takstene og redusere rabattene i bomstasjonene på Haugalandet.

Han mener styringsgruppen for Haugalandspakken må gå gjennom og vurdere alle prosjektene på nytt.

– Blant annet er det veldig mye stamveiprosjekter inne i pakken. Jeg tenker da på E134 og E39. Vi må vurdere om det er rettferdig at når du kjører på jobben i Haugesund, så skal du betale kostbare oppgraderingsprosjekter på det som er stamveier, sier han.

Olsen viser til at den nye regjeringen går inn for økte statlige andeler i veiprosjekter.

– Jeg har håp om at vi skal kunne redusere denne voldsomme økningen ganske betydelig, sier han.