Mange vil hjelpe

Stavanger kommune har fått 1.150 svar da de ba innbyggere med helsefaglig kompetanse, minimum et fagbrev, om å registrere seg for å bidra i krisetider, skriver Aftenbladet. Kommunen venter høyere sjukefravær når koronaviruset rammer hardere.