Mange tatt

Utrykningspolitiet har hatt en fartskontroll i 40 sonen i Åslandsbakken i Sandnes. Der fikk atten bilførere bøter og høyeste hastighet var 63 km/ i timen.