Hopp til innhold

Her vil hun erstatte planlagt brannstasjon med en ny skole

Lederen for kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger vil skrinlegge planene om ny brannstasjon i Lervig. Hun mener brannstasjonen bryter med løftene om grønne lunger i området.

Vil bytte ut brannstasjon med skole i Lervig

Lederen for kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger, Kari Raustein, vil skrinlegge planene om ny brannstasjon i Lervig.

– Vi valgt å bygge veldig tett på begge sider av bukten. Nå må vi gi noe tilbake til beboerne som allerede bor her, og de som velger å flytte hit. Da må vi har grønne arealer.

Det sier Kari Raustein (Frp) som er leder for kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

Det er stort press på tomtene i østre bydel i Stavanger. Det som skulle bli en felles park for beboerne i Lervig, kan nå bli rasert av en brannstasjon. Den blir dobbelt så stor som planlagt, og tar så å si hele parken.

Lervig i Stavanger

Den planlagte brannstasjonen vil ta for stor plass i dette området, mener Urban sjøfront

Foto: Helge Hundeide / NRK

–Forutsetningene er feil

– Det nye arealet som de nå har kommet ut med har de visst om hele tiden. Forutsetningene som vi politikere har tatt beslutningene på er feil. De har visst dette hele tiden, mens vi har trodd at de skulle bruke halvparten. Da synes jeg det er på tide å reise debatten om hvor den nye brannstasjonen skal være på nytt, sier Raustein.

For brannvesenet er det avgjørende å ligge ved sjøen, med egen brannbåt for utrykning til byøyene, men det vil komme i konflikt med turstien langs stranden.

– Urban sjøfront har jo en visjon om at det skal være et sammenhengende turdrag fra Badedammen, der hvor den blå promenade slutter, og så skal det koble seg på grøntdraget i Østre bydel. Da er det litt rart hvis noen skal beslaglegge strandsonen slik at det ikke blir fri ferdsel gjennom dette området.

Det mener Arnvid Nordstrand, som er styreleder i Urban sjøfront.

Arnvid Nordstrand

Arnvid Nordstrand, som er styreleder i Urban sjøfront, er opptatt av at den planlagte brannstasjonen ikke må hindre fri ferdsel i området.

Foto: Helge Hundeide / NRK

Skole

Lederen i kommunalstyret for byutvikling vil finne en ny plass ved sjøen til brannstasjonen, og i stedet bygge en skole ved parken i Lervig.

Les også: Vurderer å utsette bygging av ny barneskole

– Her burde vi absolutt hatt en skole. Det tror jeg alle beboerne hadde vært veldig glade for. Nå må vi tenke litt nytt, og dette må inn i debatten, mener Raustein.

Hun får støtte fra Venstres gruppeleder i Stavanger bystyre Per A. Thorbjørnsen.

– Det er uaktuelt at stasjonen kommer slik planene nå foreligger. Brannstasjonen kan ikke breie seg inn på friområdet, sier Thorbjørnsen.

Venstre-politikeren mener at det må finnes ny tomt til brannstasjonen, eller så må den klare seg med det arealet som først var planlagt.