Ledige stillinger utenfor «oljå»

Til tross for store kutt av arbeidsplasser i oljebransjen, er det mange stillinger ledig ellers på arbeidsmarkedet i Rogaland. Særlig helse, pleie og omsorg har sårt behov for flere ansatte.

Truls Nordahl

Direktør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, tror mange skaffer seg jobb i andre bransjer når de mister jobben i olja. For behovet for arbeidskraft er stort.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Jeg er både overrasket, og veldig glad for at det er så mange ledige stillinger ellers i arbeidsmarkedet, sier Truls Nordahl direktør i NAV Rogaland.

Behov for arbeidskraft

I februar var det litt over 2000 nyutlyste stillinger i Rogaland som kom fra forskjellige steder i arbeidsmarkedet.

– Det viser at det er håp for dem som mister jobben, sier Nordahl.

Stillingene som utlyses er ikke nødvendigvis innen oljearbeidernes fagfelt, og det er enkelte yrkesgrupper som skiller seg ut.

I februar var litt over 700 av stillingsutlysningene innen helse, pleie og omsorg. Ellers er behovet stort innen undervisning, bygg og anlegg, industriarbeid og serviceyrker.

Mange finner en ny jobb

– Vi ser at fra sommeren i fjor ble det varslet om at rundt 7000 mennesker kom til å miste jobbene sine, men ledighetstallene stiger mye mindre enn antatt med under 2000 personer, forteller Nordahl.

– Dette tyder jo på at mange klarer å skaffe seg en jobb enten i andre bransjer, eller andre steder, sier han.

Bare et dypp

Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO mener endringer i regelverket kunne hindret oppsigelser.

Hans Christian Gabrielsen, LO-leder

Hans-Christian Gabrielsen er 2. nestleder i LO. Han mener regjeringen kunne hindret oppsigelser ved å endre på regelverket.

Foto: Trond Isaksen

– Det første regjeringen bør gjøre er å reversere endringene i permitteringsregelverket, slik at det blir enklere for selskapene å holde på kompetansen, i stedet for å måtte bruke oppsigelser. Vi vet at det kommer nye oppdrag, blant annet på Johan Sverdrup-utbyggingen, til neste år, sier Gabrielsen.

Truls Nordahl tror også at flere vil bli hentet tilbake til oljenæringen.

– Vi er spent på hvordan det blir i oljenæringen, særlig med tanke på Johan Sverdrup-feltet. Nå så vi at Aibel fikk en stor kontrakt og vi vet det skal deles ut flere store kontrakter. Da kan det hende at noen av dem som har mistet jobben blir hentet inn igjen, sier Nordahl.

Kunnskap er verdifullt

Hans-Christian Gabrielsen forteller at det er viktig å styrke arbeidsmarkedstiltakene

– For de ansatte som blir rammet av oppsigelser, vil det være sentralt å styrke midlene til arbeidsmarkedstiltak. Det gjør det enklere for dem som trenger det å omskolere sin kunnskap til passe til andre yrker, sier han.

Arbeidsmarkedstiltak kan være kursing, videreutdanning, hjelp fra NAV og rådgivning.

– Kunnskap og kompetanse er av stor verdi uansett yrkesgruppe, sier Gabrielsen.

Flere nyheter fra Rogaland