Mange ledige plasser

UDI bruker kun 172 av 1000 plasser på akuttmottaket på Forus, men betaler fremdeles full pris i leie, skriver Aftenbladet. Ingen større grupper med asylsøkere har kommet siden januar og UDI har brukt om lag 60 millioner kroner på ubrukte plasser siden november. Nå blir det i tillegg kraftig nedbemanning på mottaket fordi det nesten er tomt. I mai var det 85 årsverk i arbeid, nå skal mottaket ned på 20–30 årsverk.