Hvert år prøver tusenvis å ta sitt eget liv

Tove Virata Bråthen har bare minnene igjen av broren Terje som tok sitt eget liv. Årlig begår rundt 550 mennesker selvmord i Norge.

Tove Virata Bråthen

Tove Virata Bråthen savner å kun ha broren sin på et bilde i stua. I fjor sommer tok han selvmord. Bråthen ønsker mer åpenhet rundt det tabubelagte temaet.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Det er for lite åpenhet generelt i samfunnet. Vi har valgt å være åpne om at Terje tok livet sitt, og vi har fått enorm støtte i etterkant, sier Tove Virata Braaten.

Broren hennes fikk ikke oppleve sin egen 53-årsdag. Den dagen ble han begravet. Han hadde slitt med psykiske lidelser de siste 18 årene av sitt liv. Til slutt ble livet for vanskelig.

Tilbake satt en hel familie med mange ubesvarte spørsmål.

Brorens nest siste jul

Dette motivet brukte Tove Virata Bråthen og familien som julekort i 2017. Bildet er av hennes avdøde brors hånd. Det ble tatt hans nest siste jul i 2015.

Foto: Ida Kristin Vollum

– Det kom jo som et sjokk for oss alle. Ikke minst for de tre barna hans, sier Bråthen.

Nullvisjon for selvmord

De siste årene er det registrert rundt 550 selvmord årlig i Norge. Tall fra Helse Norge viser at helsetjenesten behandler 4.000 – 6.000 selvmordsforsøk hvert år.

Flere kommuner og fylkeskommuner i Norge har nå laget handlingsplaner for å forebygge selvmord. Nordland fylkeskommune, Bergen og Karmøy kommuner har politiske vedtak om nullvisjon for selvmord.

– Selvmord er et stort samfunnsproblem. Vi vil at alle skal få vite at de kan få hjelp dersom de sliter. Derfor ønsker vi å starte med informasjonsarbeid, allerede i skolene, sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen (Ap).

Kommunen skal samarbeide bredt mellom ulike instanser som PPT, helsesøster, politi, barnevern og helseforetak.

Jarle Nilsen

Ordfører Jarle Nilsen (Ap) vil at Karmøy kommune skal forebygge selvmord.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Flere menn enn kvinner tar selvmord

Norsk psykologforening applauderer den politiske viljen til å forebygge selvdrap, og mener det er et viktig signal å sende ut.

– Det signaliserer at folk kan få hjelp der de bor, og at det finnes et lavterskeltilbud til dem som sliter, sier president for Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er president i psykologforeningen.

Foto: Norsk Psykologforening

Men lar det seg gjennomføre i praksis?

– Har noen bestemt seg, kan vi ikke stoppe dem. Det viktige er å hjelpe folk før de er kommet så langt at de faktisk tar sitt eget liv, sier Hofgaard.

70 prosent av selvmord begås av menn. Ifølge psykologforeningen kan en grunn være at menn velger mer dramatiske utveier enn kvinner.

Kvinner blir oftere reddet, og mye tyder på at de er flinkere til å søke hjelp i krisetider.

Sorgen blir bok

Hjemme i skrivestuen til Tove Virata Bråthen er spørsmålene rundt brorens selvmord i ferd med å bli til ord, setninger og kapitler. En gang utpå høsten håper hun å gi ut en bok. Om sorgen. Om spørsmålene. Om ensomheten.

– Jeg håper det kan hjelpe andre å gi plass til følelsene sine. Ikke stenge dem inne, eller prøve å mestre dem på egen hånd, sier Bråthen.

Tove Virata Bråthen i skrivestua

Tove Virata Bråthen er opprinnelig fotograf, men har alltid likt å skrive. Nå har hun latt seg inspirere til å skrive både dikt og prosa om brorens selvmord.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK