Mange klager på klimaklokke – mener den teller ned til «dommedag»

HØG-JÆREN (NRK): Forbrukertilsynet har fått 175 klager og over 50 tips som gjelder en reklamekampanje om vindkraft. Klagerne mener kampanjen sprer dommedagsstemning og skremmer barn.

Klimaklokka

OMSTRIDT KAMPANJE: Leder Per Ove Skorpen i Norsk Vind AS poserte foran klimaklokken da den ble satt opp tidligere i januar. Klokken og reklamekampanjen fra Norsk Vind har fått mange til å reagere.

Foto: Anders Haualand / NRK

Nylig lanserte selskapet Norsk Vind AS sin kampanje for vindkraft. En reklamefilm (ekstern lenke til Norsk Vind) forteller at tiden er i ferd med å renne ut hvis vi skal nå klimamålene som er satt av FNs klimapanel.

I tillegg til reklamefilmen har Norsk Vind satt opp en klimaklokke ved Høg-Jæren vindpark. Klokken er 15 meter lang og to meter høy, og teller ned til 2030. Dette er året da FN mener verdens klimagassutslipp må være halvert.

Men flere reagerer på kampanjen: Så langt har Forbrukertilsynet mottatt 175 klager og mer enn 50 tips.

– Det er et høyt antall henvendelser på kort tid. Klagerne mener kampanjen spiller på frykt for fremtiden og er egnet til å vekke klimaangst, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

ABC Nyheter omtalte saken da klagene begynte å komme inn.

Dommedagsfølelse av gigantklokke

En del klager går på at barn og unge blir skremt av klokken som teller ned. Nedtellingen har også vekket andre følelser.

– Vi har mottatt klager på at filmen gir inntrykk av en dommedagsfølelse, forklarer Haugseth.

Elisabeth Lier Haugseth

Direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet sier klima og bærekraft er temaer som engasjerer mange forbrukere.

Foto: Forbrukertilsynet

Organisasjonen Motvind kjemper mot vindkraftutbygging og er blant dem som har sendt inn klage til Forbrukertilsynet.

– Det finnes ikke noe skumlere enn at verden skal gå under. Den frykten bruker Norsk Vind i en kampanje for å tjene penger, sier styreleder Eivind Salen i Motvind.

Han mener Norsk Vind ødelegger klimakampen ved å spille for ensidig på frykt.

– Ingen intensjon å skape angst

Talsperson for kampanjen i Norsk Vind, Espen Borgir Christophersen, sier de bevisst har valgt å fremme budskapet fra klimapanelet med et sterkt virkemiddel.

– Kampanjen er basert på ren fakta. Jeg forstår at folk kan bli bekymret, og det bør de bli. Arbeidet med å redusere klimagassutslippene går altfor sakte, sier han.

Men Christophersen er klar på at det ikke er meningen å skremme små barn.

– Vi har ingen intensjon om å skape angst. Men vi tror også at barn og unge er i stand til å gjøre gode vurderinger om dette temaet selv, sier han, og viser til det store klimaengasjementet blant unge.

Espen Borgir Christophersen

Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind sier de også har fått en rekke positive tilbakemeldinger på kampanjen.

Foto: Privat

Når det gjelder kritikken fra Motvind, svarer Christophersen at kampanjen tar utgangspunkt i FNs klimapanel.

– Dersom vi ikke klarer å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader risikerer vi å nå naturens egne vippepunkter. Det er noe som bør bekymre alle.

Vurderer om loven er brutt

Forbrukertilsynet vurderer nå om Norsk Vind har brutt markedsføringsloven ved å bruke støtende eller skremmende virkemidler.

– Man har også et særlig ansvar når barn eksponeres for reklame, understreker Haugseth.

Det er ikke hverdagskost for Forbrukertilsynet at en reklamekampanje skaper så mye engasjement som den fra Norsk Vind.

Men klima og bærekraft er temaer som mange forbrukere er opptatt av, sier direktør Haugseth.

– Folk reagerer på kampanjer de mener spiller på frykt for fremtiden og selskap som fremhever sine produkter som mer bærekraftige eller klimavennlige, sier hun.

Klimaklokken på Høg-Jæren skal flyttes etter to måneder, til en ny plass i landet.

En lignende klokke er også i ferd med å settes opp i Oslo sentrum.