Hopp til innhold

Nok en barneskole i fare for nedleggelse – elevene nekter å gi tapt

VINDAFJORD (NRK): Seks av ni skoler er anbefalt nedlagt i Vindafjord i Rogaland. De siste ti årene har det blitt 269 færre skoler i Norge. – Viktig at bygdene sier fra, mener ordfører.

Elever ved Vats skule

VIL IKKE BYTTE SKOLE: Bak fra venstre: Jørgen Eide, Karen Ohm, Alva Innvær, Serine Haraldseid, Mari Skrede. Foran: Tindra Innvær, Olava Eide, Vilja Innvær, Tiril Haraldseid, Sigrid Haraldseid.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi liker skolen vår her, og har ikke lyst å reise langt med buss for å komme oss på skolen. Det kommer til å bli stress, sier Vilja Innvær.

Hun er elev ved Vats skule i Vindafjord. Skolen er en av seks skoler som kan forsvinne i kommunen. Kommunen er best tjent med tre store skoler i stedet for de eksisterende ni i dag, viser en rapport utarbeidet av Norconsult.

Og det er en økonomisk gevinst med nedleggingene. Kommunen kan spare 14 millioner kroner i året.

– Jeg er veldig kritisk til at kortsiktig økonomi blir lagt til grunn når en vil legge ned skoler, sier FAU-leder Monica Nesheim ved Vats skule i Vindafjord.

FAU-leder ved Vats skule, Monica Nesheim

FOR LANG SKOLEVEI: FAU-leder ved Vats skule, Monica Nesheim liker ikke tanken på å sende barn i buss i 40 minutter.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

I samme rapport er det beregnet 12 minutter med buss for elever ved Vats skule dersom de må fraktes til den nærmeste skolen i Skjold.

– Det stemmer ikke. Det er en beregning uten stopp og uten trafikk. Det vil ta minst 40 minutter for de elevene som bor lengst borte. Og det er mye for en førsteklassing, sier Nesheim.

Større og færre skoler

Skoleåret 2019–2020 ble det lagt ned 53 skoler, viser en forskningsrapport fra Utdanningsdirektoratet. Kun 22 nye ble opprettet.

Trenden har vært lik de 10 siste årene. Det er 269 færre skoler i år enn i 2010.

Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet om MUF-saken og ID-avklaringsprogrammet.

OPP TIL KOMMUNENE: Skolenedleggelser er utfordrende prosesser. Og kommunene må vurdere kvaliteten på elevenes læringsmiljø, mener statssekretær Anja Johansen (V).

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Nedlegging av skoler er ofte utfordrende prosesser som blir påvirket av blant annet utviklingen i folketall, lovverk og den aktuelle kommunens prioriteringer og økonomi, sier statssekretær Anja Johansen (V).

Kunnskapsdepartementet opplyser at det er opp til kommunene å finne gode løsninger og vurdere kvaliteten av elevenes læringsmiljø.

– Dette gjelder både faglig og sosialt. En må se på mulighetene for å rekruttere kvalifiserte lærere, og belastningen for elever som kan få lengre reisevei til skolen, sier hun.

Elever ved Vats skule

SKOLERAPPORT: Vindafjord kommune har brukt 250.000 kroner på rapporten fra Norconsult. Den skal nå ut på høring.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Folkemøter i ni bygder

Formannskapet i Vindafjord har bestemt at det skal holdes folkemøter i alle de ni bygdene hvor det finnes grunnskoler.

På vårparten 2021 skal politikerne vurdere skolestrukturen.

– Dette er en viktig sak, og det er viktig at folk i bygdene sier ifra, sier fungerende ordfører Tove Elise Madland (Ap).

Tove Elise Madland, fungerende ordfører Vindafjord

VIL HØRE PÅ FOLKET: Det er først på vårparten at politikerne får skolebruksplanen på bordet. Før det skal det arrangeres folkemøter, sier fungerende ordfører Tove Elise Madland i Vindafjord.

Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Hva blir viktigst- det folket sier eller rapporten?

– Vi vil spesielt høre på hva FAU og SU har å si. For dette gjelder barna våre. Samtidig er rapporten et viktig verktøy. Etter høringsrunden skal rådmannen komme med sin innstilling til oss, sier Madland.

Elevene ved Vats skule er klare i sin oppfordring til politikerne.

– De må tenke seg om før de velger å legge ned en skole med over 100 elever. Snart blir det ikke flere igjen her, sier Serine Haraldseid.

Flere nyheter fra Rogaland