Mange flere elbiler

Kraftige vekst av elbiler på Nord-Jæren førte i oktober til at inntektene i bomringen var 37 prosent lavere enn forventet. Elbilandelen har økt fra 6,5 prosent til 13 prosent, og utgjør nå 66 prosent av passeringene i rushtiden, viser nye tall.

Bomstasjon ved Stavanger universitetssjukehus
Foto: Øystein Otterdal / NRK