NRK Meny
Normal

Mange får dårlig behandling

Fylkeslegen har fått alarmerende rapport om korridorpasienter ved SUS.

Fulle korridorer på Stavanger Universitetssjukehus

Tallet på korridorpasienter på Stavanger universitetssykehus som ikke får den behandlingen de trenger, er tredoblet den siste måneden.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Tallet på korridorpasienter på Stavanger universitetssykehus som ikke får den behandlingen de trenger, er tredoblet den siste måneden.

Helsetilsynet er bekymret for pasientsikkerheten ved sykehuset, og fagsjef Stein Tore Nilsen inrømmer at det er bekymringsfullt at sykehuset har hatt 31 hendelser der pasientene ikke har fått den pleien og behandlinga de trenger.

- Ikke medisinsk uforsvarlig

- Disse meldingene er et klart signal fra våre ansatte på at det har vært særdeles mye å gjøre for dem og at dette er en situasjon som ikke kan vedvare over tid, sier Nilsen.

Flere timers ventetid på akuttmottaket, og for dårlig oppfølging av svært syke og døende pasienter er også blant de uheldige episodene som er blitt rapportert inn.

LES: - Forsvarlig av sykehuset

LES: SUS er sprengt etter infeksjoner

- Dessverre har nok noen av akuttpasientene måttet vente flere timer. Når det kommer inn relativt mange på kort tid, så må vi prioritere de som er så syke at vi må ha dem til øyeblikkelig behandling, sier fagsjefen.

Situasjonen er likevel ikke medisinsk uforsvarlig, mener Nilsen.