MANGE ENGASJERTE FOR ASYLMOTTAK:

Nesten 300 møtte fram på Stavanger kommune sitt informasjonsmøte, som handlet om å ta imot nye asylsøkere. Både private og organisasjoner fylte salen i Stavanger forum tirsdag kveld.

Folkemøte Stavanger
Foto: Kees Fjellvang / NRK