Malingen flasser, kledningen sprekker og lærerne pusser opp på dugnad

Ti år på Robek-lista har satt sitt preg på kommunale bygg i Haugesund. Bare skolene har et vedlikeholdsetterslep på en halv milliard kroner. Det blir neppe bedre med det første.

Gard skole

Gard skole har et vedlikeholdsetterslep på 86,5 millioner kroner. Totalt er etterslepet på kommunens skoler på over en halv milliard.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– SFO-basen ble satt i stand på en ordentlig måte for noen år siden. Allerede nå kan vi se malingsflass og kledning som sprekker. Det er et gjennomgående eksempel på at bygninger blir satt i stand, men forsømt på vedlikeholdssida etterpå, sier Tor Kvinnsland.

Tor Kvinnsland

Tor Kvinnsland er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet ved Gard skole.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Han er lærer og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, ved Gard skole. Ti år med sparetiltak i Haugesund kommune viser godt igjen. Men ikke bare på Gard. Mer om det senere.

Onsdag kveld banket bystyret gjennom årsregnskap og årsmelding. Der ble nedbetalingen av den siste gjelda etter Terra-skandalen vedtatt, og politikerne feiret at de endelig er ute av Robek.

– Det er hyggelig å være ute av Robek, men mye arbeid gjenstår, sier rådmannen.

Spart seg til fant

Haugesund kommune har spart. Og spart. I ti år har kommunen vært på svartelista, som rådmannen kaller det. Robek er registeret for kommuner i økonomisk ubalanse, «register om betinget godkjenning og kontroll» – kommuner som må ha godkjenning fra fylkesmannen når de skal ta opp lån.

Men det går an å spare seg til fant også. En kartlegging kommunen har gjort viser et vedlikeholdsetterslep på skoler på over en halv milliard kroner.

– V har prøvd å spare mest mulig penger, men en utsetter og forsterker problemet. Å spare på vedlikehold er ikke sparing, sier Eiliv Staalesen.

Eiliv Staalesen
Foto: Haakon Nordvik / Haugesund kommune

Siden høsten 2016 har han vært kommunens sjef for bolig, bygg og eiendom. Nå jobber han med å kartlegge det totale etterslepet på kommunale bygg. Skolene står for en stor andel. Totalen klarer han ikke å anslå.

Lærerne pusser opp selv

Men tilbake til skolene.

Gard skole nord i byen har et vedlikeholdsetterslep på 86,5 millioner kroner. Tekniske anlegg har gått ut på dato. Malingen flasser. Og oppussing skjer på dugnad, av lærerne.

– Det er så stort etterslep at jeg kan ikke annet enn å være skeptisk til når det vil bli utbedret, sier Kvinnsland.

Tor Kvinnsland

Det gamle SFO-bygget begynner også å bli slitt, ifølge Tor Kvinnsland.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

For selv om kommunen er ute av Robek, renner ikke pengene inn til vedlikehold, eller de andre tjenestene, over natten.

– Vi har akkurat like krevende økonomi i morgen som vi har i dag. Tjenesteområdene vil ha stramme, men forsvarlige rammer, også i årene som kommer. Fordelen nå er at i stedet for å låne penger, kan vi bruke noe av det vi sparer, sier rådmannen.

Ole Bernt Thorbjørnsen

Rådmann i Haugesund kommune, Ole Bernt Thorbjørnsen.

– Kan bygg, eiendom og bolig forvente mer penger til vedlikeholdsetterslepet?

– Jeg har ingen løsning på vedlikeholdsutfordringene i dag. Det løser vi ikke i en «quick fix». Vi må holde igjen økonomisk i årene som kommer, men vi skal likevel levere forsvarlige tjenester, og vi må ha et forsvarlig vedlikehold sånn at byggene våre ikke råtner på rot, sier rådmannen.