Hopp til innhold

Maks 15 km/t rundt Stokkavannet

Stavanger kommune ønsker fartsgrense på 15 km/t for syklister rundt Store Stokkavatn i Stavanger. Syklistenes landsforening i Sør-Rogaland vil heller ha et eget felt for syklister.

Video Fartsgrense for syklister

Sven B. Jacobsen

Sven B. Jacobsen, leder i syklistenes landsforening i Sør-Rogaland.

Foto: Anders Fehn / NRK

Syklister i høy fart er i dag i konflikt med de gående i det populære turområdet. Turgåerne mener syklistene ikke tar hensyn og sykler farlig fort. Syklistene mener på sin side at det er de gående som er i veien.

Park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen i Stavanger kommune foreslår derfor å innføre fartsgrense på 15 kilometer i timen for syklister rundt Store Stokkavatn. Stavanger kommune har sendt dette forslaget, og flere ferdsregler ut til høring.

Her blir det blant annet foreslått maks fartsgrense på 15 kilometer i timen rundt Store Stokkavatn. Dette blir blankt avvist av Syklistenes landsforening.

– Det å sette ned fartsgrensen vil redusere sykkelaktiviteten i distriktet. Dersom politikerne vil ha flere til å sykle så er virkelig ikke dette veien å gå, sier leder i Syklistenes landsforening i Sør-Rogaland, Sven B. Jacobsen.

Hovedproblemet er bruken av turveien som treningsanlegg for den sterkt voksende sykkelsporten i området.

Det er de syklistene som sykler i høy fart som er problemet, ikke småbarnfamilien på søndagstur.

Tanken om å forby sykling totalt har vært vurdert og er fra administrasjonens ikke funnet hensiktsmessig av hensyn til tursyklister som ikke representerer brukerkonflikter på samme nivå
som treningssyklistene.

Utdrag, Stavanger Kommunes ferdselsreglement

– Egen sykkeltrasé som løsning

Sykling rundt Store Stokkavatn

Mange syklister bruker Stokkavannet til og fra jobb.

Foto: Eirin Larsen / NRK

Sykkelforeningen vil heller ha et eget sykkelfelt, spesielt på østsiden av vannet.

– Det som kunne vært en løsning kunne vært en egen sykkeltrasé. Vi innser at det i så fall vil være noe arealbegrensninger på dette, men en tidsdeling mellom syklister og gående bør være mulig å få til, sier Jacobsen.

Han åpner for en ordning med forkjørsrett, der syklistene prioriteres i enkelte perioder på døgnet.

– De som sykler til jobb kan ha forkjørsrett mandag-fredag mellom klokka 6 og 9, og på vei hjem igjen mellom klokka 15 og 17. I tillegg kan treningssyklistene få ukedagene på kveldstid mellom klokka 21 og midnatt, sier han.

– Trenger politisk vilje

Jacobsen understreker at dersom dette skal bli mulig så er det politikerne som må ta i et tak.

– Sett fra vår side er dette en praktisk måte å lage regler på. Men det krever politisk vilje og fleksibilitet for å få det til, men det må jo kunne la seg løse.

Kommunens egne forslag til ferdsregler innebærer også at syklistene skal holde god avstand til de gående, men dette mener Jacobsen er vanskelig å realisere.

– Rundt Store Stokkavatn er dette vanskelig å få til når tre personer går i bredden og det kommer en syklist. Da er det ikke mye å gå på. Det vil være langt mer effektivt å innføre forkjørsrett. Dersom politikerne ønsker å få opp sykkelandelen må det gjøres noen grep, og de grepene kommer ikke av seg selv.

Forslag til ferdsregler fra Stavanger kommune:

  • Maks fartsgrense på 15 km/t rundt Store Stokkavatn
  • Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart
  • Som syklist skal du signalisere med sykkelbjellen i god tid før passering
  • Vær spesielt oppmerksom på passering ved hunder og barn
Syklist rundt Store Stokkavatn

Flere syklister beveget seg rundt Stokkavannet onsdag morgen.

Foto: Eirin Larsen / NRK