Måkene invaderer bygg på Vestlandet

Statsbygg melder om aggressive måker med nyklekka unger som skaper store problemer fra Stavanger til Leikanger. Angrep og rabalder plager huseiere, ansatte og studenter.

Steeven Høyland

Steeven Høyland, driftsleder i høgskolebygget i Haugesund henger opp drager lik denne for å prøve å skremme vekk måkene.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– For noen er måkeskrikene uutholdelig, sier Steeven Høyland, driftsleder ved Høgskolen på Vestlandet.

Han står på taket av høgskolebygget i Haugesund der det om noen kommer uker til å være fullt av hekkende måker.

– Verst er det i eksamenstiden når eggene er klekket og ungene skal lære seg å fly. Da havner de ned i atriet og kommer seg ikke opp til stor fortvilelse for de voksne måkene. Da øker lydnivået, og studenter og ansatte blir angrepet av sinte måker, sier en fortvilet Høyland.

Med seg på taket har han en drage som likner på en hauk. Dragen ble festet til en glassfiberstang og ble brukt i fjor for å hindre at måkene hekker på taket.

– Du vet, måkene er smarte. De skjønte etter hvert at dragen hadde begrenset radius, og laget reirene sine utenfor denne, sier Høyland.

Mange som sliter

Statsbygg er Norges største eiendomsforvalter med 2270 bygg. I Region Vest er Universitetet i Stavanger, Bergen fengsel og Statens vegvesens regionkontor i Leikanger noen av byggene som også sliter med hekkende måker.

Ståle Helland

Ståle Helland, forvaltningssjef i Statsbygg Region Vest.

Foto: Statsbygg

Statsbygg har likevel ikke noen overordnet strategi for måkeplagene.

– Stort sett må dette løses lokalt på de enkelte byggene. Samtidig har driftslederne på eiendommene som oppgave å legge til rette for at måkene ikke får etablert seg, sier Ståle Helland, forvaltningssjef i Statsbygg Region Vest.

– Det kan for eksempel være å gå i forkant av hekketiden og prøve å fjerne reirene slik at de ikke legger egg.

Fredede måker i hekkeperioden

Men Statsbygg, og andre eiendomsforvaltere og -eiere, må følge regler og lover i kampen mot måkene. Gjennom Naturmangfoldloven er måkene fredet i hekke- og yngletiden. Miljødirektoratet forventer at loven følges, men har følgende råd:

Auran Jo Anders

Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Foto: Privat

– Man må hindre hekkingen før den er i gang ved for eksempel å dekke til taket. En kan også spenne opp tråder på taket eller prøve å jage vekk fuglene etter beste evne, sier seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

Auran sier tilgangen til mat er årsaken til at måkene etablerer seg i byer eller bynære strøk.

– Hovedproblemet er matforsøpling. Hvis folk kaster mindre mat ute og håndterer søppelet på en bedre måte, så vil problemet bli mindre, sier Auran.

Prøver å få falken til å slå seg ned

Universitetet i Stavanger har bedt studentene om å ikke kaste mat utendørs. Mer kreativt er forsøket på å få et falkepar til å etablere seg i en falkekasse som nylig ble satt opp.

Falken holder naturlig til på Ullandhaug og kan bidra til at måkene holder seg borte. I Haugesund går en fortsatt for den falske hauken.