Hopp til innhold

- Kommunetvang er helt uaktuelt

Da kommunalministeren ble politiker i 1979, valgte hun Sp for å få levende lokalsamfunn i både bygder og byer.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa er listetoppen til Sp i Rogaland.

Hun har vært statsråd siden september 2007, og siden da har Trond Lode møtt på Stortinget for Kleppa.

På meningsmålinger ligger Sp an til å få bare én - eller ingen - inn på Stortinget til høsten.

- Hvordan kan Rogaland best bidra til å få ned klimautslippene?

- Rogaland må bli et fylke som er i førersetet for fornybar energi og miljøvennlig olje- og gassteknologi. Det er viktig at alle og enhver tar miljøhensyn i hverdagen, og at det blir tatt hensyn til energisparing i nye, men også eldre boliger.

- Hvordan mener du det er best å finansiere samferdsel?

- Den beste måten å finansiere samferdsel ville selvfølgelig vert utelukkende gjennom statlige tilskudd. I dagens situasjon er dette ikke mulig, og da er en kombinasjon av statlige tilskudd og brukerbetaling (bompenger eller lokal drivstoffavgift) den beste løsningen. Lokale drivstoffavgifter er et alternativ der det er lokal tilslutning til en slik avgift.

- Vil du bruke tvang for å få kommuner i Rogaland til å slå seg sammen?

- Nei, det er helt uaktuelt.

- Mener du helse-Rogaland fungerer optimalt i dag?

- Nei, en regional folkevalgt styring er målet, og i første omgang må en innføre samhandlingsreformen. Vi vil ha flere, bedre og tidligere helsetjenester lokalt!

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Jeg vil ha levende lokalsamfunn i bygd og by, og det har vært avgjørende for at jeg har valgt Senterpartiet.

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Geografisk og sosial utjevning

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Det er viktig med samarbeidspartnere som vil arbeide for det samme som Senterpartiet:arbeidsplasser over hele landet, god lokal velferd, og å styrke fellesskapsverdier. Derfor er en rødgrønn regjering, med et sterkere Senterparti, mitt valg.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Det er sakene som teller, men slik det politiske landskapet er i dag, er mitt svar Ap og SV.

- Hvilket parti vil du helst ikke samarbeide med?

- Også her er det sakene og politikken som er avgjørende, men det er størst avstand til Frp.