Vaksinestrategi kan gå ut over ungdommen: – De vil bære mer av tiltaksbyrden

I sommer kan Norway Cup og festivaler blir avlyst, mens foreldrene kan dra på ferie til Syden. Vaksiner til ungdom må vurderes, mener analytikere.

Øyafestivalen 2018

TETT SAMMEN: Slik var det sommeren 2018 på Øyafestivalen. Hvordan det blir sommeren 2021, er helt usikkert.

Foto: Berit Roald

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ungdom som har de aller fleste kontaktene. Da er det viktig å se på effekten av å vaksinere dem som har flest kontakter.

Det sier analytiker Snorre Eikeland ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). I et leserinnlegg i Tidsskrift for den norske legeforening ber han og to kollegaer om at det lages modeller som ser på effekten av å vaksinere ungdom før friske voksne.

Han understreker at alle data viser at strategien så langt har vært helt riktig. Han er også veldig godt fornøyd med den åpenheten Folkehelseinstituttet (FHI) har om metodene sine, slik at de kan komme med innspill.

Analytiker Snorre Eikeland ved Stavanger Universitetssjukehus

VAKSINEREKKEFØLGEN: Analytiker Snorre Eikeland ved SUS

Foto: NRK

Ifølge Eikeland er en av vaksinene allerede godkjent for 16-åringer. Det gjøres også studier av vaksiner for 12-åringer og oppover.

– Vi ser i alle data og analyser at det har vært viktig å starte med dem som har størst risiko for sykdom, sykehusinnleggelse og død. Men det vi spør om, er hva vi gjør når de med størst risiko og helsepersonell er vaksinert. Hvem skal vi da prioritere?

Ungdommen kan få lettelser sist

Eikeland mener det til syvende og sist er en politisk beslutning hvem som da skal prioriteres. Dersom vi fortsetter med å ta de eldste først, vil det kunne ramme ungdommen.

– Hvis det utvikler seg slik at de som er vaksinert får mer lettelser i tiltakene, så vil mer og mer av tiltaksbyrden bæres av dem som ikke er vaksinert. Dette vil mer og mer være rettet mot de yngre og ungdommen, sier Eikeland.

Vaksinestrategien kan påvirke både store idrettsarrangementer som Norway Cup og festivaler denne sommeren. Samtidig som foreldregenerasjonen som har fått vaksinepass, kan reise til Syden.

– Potensielt. Vi vet ikke hva som er situasjonen i sommer. Det skrives om vaksinepass. Dersom dette trengs for å reise, så vil naturlig konsekvens være at 16-åringen ikke kan være med på familieturen til utlandet dersom foreldrene er vaksinert, sier Eikeland.

For tidlig å endre

Det er FHI som utreder vaksinerekkefølgen. De har varslet at det kommer en ny vaksinestrategi i løpet av et par uker.

Men de ser ingen grunn til å utrede hva det vil bety å gi vaksine til ungdom tidligere enn planene som nå er lagt.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet

IKKE AKTUELT: Overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Foto: Tor Erik Schrøder

– Siden ingen av vaksinene er godkjent for barn, og det kan gå lang tid før de blir det, er det ikke aktuelt å vaksinere barn nå og derfor heller ikke stort poeng å regne på effektene av det, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Han sier at når det kommer slike vaksiner, vil det bli inkludert i modellberegningene. Da kan det bli aktuelt å vaksinere barn.

Men siden infeksjonen er mindre farlig dess yngre pasienten er, fortsetter vaksineringen nedover i alder.

– Siden koronainfeksjon svært sjeldent gir alvorlig sykdom hos barn, må vi veie nøye hvor sterke tiltak som kan forsvares når det bare er barna som ikke er vaksinert.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 03.03.2021
2 212
Smittede/uke
105
Innlagte
632
Døde
344 669
Vaksinerte

Flere nyheter fra Rogaland