Hopp til innhold

Må velge mellom utdanning og dagpenger

Utdanningssteder i Stavanger merker en økende etterspørsel etter videreutdanning. Men mange arbeidsledige må velge bort utdanning fordi de da mister dagpengene fra Nav.

Universitetet i Stavanger

Mange jobbsøkende ønsker å komme seg inn på Universitetet i Stavanger. Behovet for dagpenger holder dem ute.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har veldig mange forespørsler, men fordi man ikke har lov til å studere og motta dagpenger, er det veldig få som får muligheten til å studere her oss hos, sier Elisabeth Faret.

Elisabeth Faret, UIS

Elisabeth Faret, direktør for etter- og videreutdanningen ved Universitetet i Stavanger

Foto: Jørgen Finstad

Hun er direktør for etter- og videreutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS).

For selv om både UiS, BI og andre utdanningssteder får flere forespørsler om etter- og videreutdanning i takt med at arbeidsledigheten stiger, er det mange av de interesserte som til slutt velger bort utdanning til fordel for dagpenger.

Ole Nicolaus (50) er en av dem.

– Jeg har ikke søkt videre på de kursene jeg vil gå i redsel for å miste dagpengene, sier Nicolaus.

Han mistet jobben som senioringeniør i selskapet Subsea 7 i fjor. Nicolaus gikk på etterlønn frem til desember og har derfor kunnet bruke høsten til å videreutdanne seg ved NTNU. Nå går han på dagpenger, og kan derfor ikke begynne på de fagene han hadde tenkt i januar.

Dagens regler står i veien

– Jeg ønsker å begynne på studiet samtidig som jeg søker jobb. Får jeg jobb, tar jeg den med en gang, så fortsetter jeg med studiet på kveldstid, sier Nicolaus

Faret sier at med dagens regler kan mange av UiS sine studier kombineres med å være i full jobb, men ikke med å være jobbsøker.

– De krever at du møter opp to dager i måneden i tre måneder. Om du som jobbsøker går to dager på skolen i måneden ser ikke jeg problemet med det, sier han.

– At ikke folk får muligheten til å øke sin kompetanse for å stille sterkere er ganske synd. De hadde vært mer motivert, de hadde fått et nettverk, og de hadde kommet seg fortere ut i jobb enn når de må sitte hjemme og ikke får lov til å gjøre noe, fortsetter Faret.

Lover endring, vet ikke når

Arve Kambe

Arve Kambe, stortingspolitiker for Høyre

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Arve Kambe, stortingspolitiker for Høyre, lover endringer som skal gjøre det lettere å kombinere jobbsøking og videreutdanning men kan ikke si når endringene er klare.

– Regjeringen kommer til å legge frem nye forslag om dagpenger i kombinasjon med utdanning relativt raskt, sier han.

– For oss er det viktig at dagpenger skal kunne kombineres med utdanning på kveldstid. Det skal kunne kombineres med noen samlinger i ny og ned. Vi må ta vare på folk som mister jobben sin, er motivert og får mulighet til å komme inn på utdanningstilbud.