Må i fengsel etter vold mot rekrutter

Ottar Stangeland fikk ikke medhold i det han mener var irettesettelse av rekrutter som ramponerte leiligheten hans.

Ottar B. Stangeland

Stavanger tingrett mener Ottar Stangeland hadde grunn til å «bli forbannet på» rekruttene, men mener voldsutøvelsen ikke sto i samsvar med det han selv hadde blitt utsatt for.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Stavanger tingrett har dømt musikeren til 120 dagers ubetinget fengsel for åtte tilfeller av kroppskrenkelse mot rekrutter fra Madlaleiren.

Kroppskrenkelse er den mildeste formen for voldsbruk som er regulert av straffeloven.

Sju av overtredelsene skjedde i Stangelands leilighet, i løpet av et tidsrom på noen minutter.

Politiet fikk fullt medhold

Tingretten mener det er formildende omstendigheter i saken siden rekruttene hadde griset til og delvis ramponert leiligheten før Stangeland kom hjem og reagerte mot dem:

«Retten har forståelse for at tiltalte ble fortvilet og sint da han kom hjem og fant leiligheten rotete og tilsølt, og med knuste gjenstander».

Tingretten har likevel fastsatt straffen i tråd med påstanden fra politiadvokat Vivild Omdal Bredal.

«Hans reaksjon i form av aggresjon og gjentatte voldslovbrudd framstår klart uforholdsmessig», skriver dommeren, som hevder at Stangeland bagatelliserer egen voldsbruk.

– Hån mot alt jeg har trodd på

– Dommen er en hån mot alt jeg noen gang har trodd på. Syt og vinn. Lyg og vinn. Anmeld og vinn. Rett er ikke lenger rett, sier Ottar Stangeland i en kommentar.

Han mener at «Hvermannsen» aldri ville blitt dømt i en slik sak, og ønsker å bringe saken inn for menneskerettsdomstolen i Strasbourg om nødvendig.

Advokat Svein Kjetil Lode Svendsen sier at dommen vil bli anket til lagmannsretten.

Etter at tiltalen ble tatt ut i vår, sa Stangeland følgende til NRK:

«Det er utrolig provoserende. Først ramponerer de hele leiligheten, ødelegger for tusenvis av kroner, og plager min gamle far i samme bygning. Så drar de til politiet og anmelder meg for vold når jeg irettesetter dem. Det er så frekt at jeg ikke finner ord».