Vil kreve bompenger også etter 2016

Innkrevingsperioden for bompengeringen på Nord-Jæren skulle maksimalt være på 15 år. Nå utvider imidlertid politikerne med ytterligere flere år.

Bomstasjonen på Forus

I 2016 har innkrevingsperioden i bomringen vart i 15 år. Nå vil politikerne utvide perioden ytterligere.

Foto: NRK

Da Stortinget ga klarsignal for oppstart av bompengeringen i 2001, lå det til grunn at innkrevingsperioden ikke skulle overskride 15 år.

Det har flertallet av fylkespolitikerne blitt enige om å ikke bry seg om. Nå vil de ha minst et par år til, og regner med å få Stortinget med på dette.

Tom Tvedt (Ap)

Tom Tvedt.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Vil ha bort køene

Arbeiderpartiet har vært med på flertallsforslaget, som gikk gjennom i Fylkestinget tirsdag.

– Vi må jobbe for å få bort køene slik at vanlige folk og næringslivet kommer frem. Dette krever imidlertid at vi får på plass kollektivfelt langs fylkesvei 44, sier gruppeleder for Rogaland Arbeiderparti, Tom Tvedt.

Han mener også at sykkelstamvei må vurderes, for å få flere bort fra trafikken.

Kompromissforslag

Det har tatt lang tid for politikerne å bli enige om utvidelsen av bompengetiden. Verken Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Senterpartiet ville gå inn for en utvidelse, før det ble fart på utbyggingen av kollektivfelt mellom Stavanger og Sandnes.

Janne Johnsen

Janne Johnsen.

Foto: Høyre

Dette sa Høyre nei til under forrige fylkesting , og dermed ble det ikke flertall for utvidelsen. Nå er alle partiene enige, men fylkesordfører Janne Johnsen fra Høyre, mener likevel ikke at de har gitt etter for press.

– Dette er et fellesforslag fra alle partiene, og et bra tiltak. Fylkesvei 44 står også i skrivet fra Stortinget, og for sykkelstamveien har vi reguleringsplaner som skal være klare i 2013. Derfor føler jeg meg ikke presset på noe som helst, sier Johnsen.

Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet var de eneste som stemte imot forslaget.