– Denne standarden holder overhodet ikke mål i 2011

Arbeidstilsynet pålegger NST-gruppen å bedre boforholdene til åtte litauiske arbeidere, men lønnen på 36 kroner timen kan de gjøre lite med.

Slik bor arbeiderne

NRK slapp ikke inn i huset, men filmet gjennom vinduet hvor de litauiske arbeiderne bor.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Johs B. Lægland

Johs B. Lægland i Arbeidstilsynet sier at det ville vært lettere for de å gjøre noe med lønnsforholdene til de litauiske om flere industrier hadde vært omfattet av allmenngjøringsloven.

Foto: NRK ROGALAND

Arbeidstilsynet pålegger nå personellbyrået NST-gruppen å bedre boforholdene til litauiske arbeidere ved bedriften HighComp på Bokn. Rapporten inneholder likevel ikke et eneste ord om lønningene som NRK har fått opplyst er svært lave.

Grunnen til dette er at at industrien de jobbet i ikke inngår i allmenngjøringsloven, som skal sikre utenlandske arbeidere verdige lønns og arbeidsforhold.

Åtte menn i ett hus

NRK fortalte tidligere denne måneden om litauere ved bedriften som sier at de tjener 36 kroner i timen. Åtte menn bor sammen i ett hus, hvor de deler tre soverom og én dusj i kjelleren.

Fagforeningen Industri Energi (IE) inviterte NRK inn for å se arbeidernes boforhold, men ble nektet av NST. Arbeidstilsynet slapp i midlertidig inn i huset, og krever nå at NST-gruppen bedrer boforholdene.

– Boforholdene til de litauiske arbeiderne holder overhodet ikke mål i 2011. Vi har derfor bedt bedriften svare på, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet Johs B. Lægland.

Kan ikke gjøre noe med lønnen

NST-gruppen har ennå ikke lagt frem lønnsslipper for de litauiske arbeiderne, og i rapporten står det ingenting om lønn.

– Noen av de litauiske arbeiderne forteller at de tjener rundt 36 kroner i timen, er dette greit for arbeidstilsynet?

– Nei, det er ikke greit for arbeidstilsynet. Nå har NST-en egen utregningsmodell ved avlønning og vi synes ikke noe om den modellen de har lagt til grunn. Men i forhold til dette tilsynet var lønn noe vi ikke kunne gjøre noe med, sier Lægland.

– Hvem kan gjøre noe med det da?

– Det er et veldig bra spørsmål. Det ville nok lettet arbeidet vårt om vi hadde hatt en myndighet til å pålegge sanksjoner ved lav lønn selv om dette ikke var et allmenngjort område, seier han.

Arbeidstilsynet opplyser de vil følge NST-bedriften nøye framover.

– Vanlig problem

– Vi har et kjempeproblem når arbeidstilsynet ikke kan gjøre noe med lønninger så lave som dette, sier Helge Larsen distriktssekretær i Fellesforbundet Rogaland.

Han sier at det skjer lite selv om de avdekker sak etter sak hvor det er uverdige forhold for arbeiderne.

– Noe må skje politisk for at vi skal endre retning. Slik det er i Norge i dag kan rike folk sko seg på slavelønninger med myndighetene sin medviten, sier Larsen.

NRK har ikke lykkes i å få svar fra ledelsen i NST i saken.