NRK Meny
Normal

Ny kraftlinje kan true friluftsliv og boligbygging i Sandnes

Lyse planlegger ny sentralnettlinje fra Lysebotn til Stavanger. Spørsmålet er hvordan linjen skal krysse Ims/Lutsivassdraget.

Lutsi

Den nye kraftlinjen vil krysse Ims/Lutsivassdraget. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal skje.

Foto: Gunnar Thorsen jr.

Lyse har sendt søknad om konsesjon for ny strømlinje fra Lysebotn til Stølaheia transformatorstasjon ved Store Stokkavatn i Stavanger.

Den nye sentranettlinjen skal sørge for tryggere og mer stabil strømforsyning på Nord- Jæren.

– Det viktigste for Lyse er å få på plass en ny forbindelse raskt. Det bør være den forbindelsen som regionen mener er best, eller gir minst ulempe.

Det sier kommunikasjonsdirektør Herbjørn Tjeltveit i Lyse til NRK.

Lyseløypa

Slik ser traseen for den nye sentralnettlinjen fra Lysebotn til Stavanger ut på kartet.

Foto: Lyse

I en pressemelding beskrives behovet slik:

«Befolkningsveksten i Sør-Rogaland gjør det nødvendig å forsterke strømnettet. I deler av regionen går hovedforsyningen for strøm på samme masterekke, og regionen er derfor svært sårbar for feil. På kalde dager vil mange beboere i regionen være uten strøm hvis det oppstår feilsituasjoner i sentralnettet».

Tre alternativer er luket bort

Dette er den andre høringsrunden når det gjelder transportveier for strømforsyningen fra Lysebotn til Nord Jæren. I den første runden ble to alternativer valgt vekk på grunn av ulike innvendinger.

Les også: Stavanger risikerer kraftkrise av Bergen-format

Les også: Kulden gir strømrekorder

Mange av innvendingene gikk på ulempene i forhold til natur, miljø og friluftsliv. Lyse har selv fjernet et tredje alternativ. Blant annet på grunn av nærhet til naturen rundt Prekestolen.

Dette tredje alternativet ville også blitt dobbelt så dyrt som de to som står igjen.

– Viktige friluftsområder i bynære strøk

Denne gangen vil den politiske diskusjonen trolig dreie seg om gjennomføringen av kraftlinjen i de østlige delene av Sandnes. Forskjellen på de to alternativene er om kryssingen skal skje øst eller vest for Ims/Lutsivassdraget.

Kraftlinje

Bildet viser det eksisterende fjordspennet over Høgsfjorden ved Uburen. Det nordligste spennet (lengst til vestre på bildet) vil bli revet og erstattet med den nye forbindelsen.

Foto: Lyse

Det dyreste alternativet, på hele 150 millioner kroner ekstra, vil trolig være mest skånsomt.

Begge alternativene går gjennom viktige friluftsområder i bynære strøk i Sandnes kommune. De berører også områder i Sandnes Øst der det er planlagt omfattende boligutbygging.

Les også: Hallgeir Langeland: – Jeg tror vi kommer til å se flere kabler

– Alternativ 5 gir kortere strekning med kabel i områder som i dager ikke er er berørt av større luftledninger i Sandnes, heter det i konsesjonssøknaden.

Kostnadene ved de to ulike alternativene er henholdsvis 2,3 og 2,45 milliarder kroner.

Tunell gjennom Stavanger

De to alternativene skal erstatte én av de tre strømledningene som i dag går fra Lysebotn til Sandnes. Vest for Lutsivassdraget har alternativene samme trasé og går i sjøkabel over Gandsfjorden og i tunnel gjennom Stavanger til Stølaheia.

Skulpturmaster

Virkningene for landskap, natur og miljø er viktige for den nye sentralnettlinjen. Skulpturmaster er ikke tatt med, men nevnt som en mulig løsning, i konsesjonssøknaden fra Lyse.

Foto: Choi+Shine Architects

Ifølge Lyse vil ulempene for begge de aktuelle alternativene være moderate.

– Usikkerheten knyttet til vektingen av allmenne interesser spesielt knyttet til landskap, friluftsliv og naturmiljø, gjør at Lyse velger å ikke prioritere mellom de to alternativene, sier Tjeltveit.

NVE vil nå sende saken på høring slik at kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan komme med synspunkter. Høringsfristen er satt til 20. august 2013.

Det vil ta tre år å bygge den nye sentralnettlinjen. Med byggestart i 2015 vil den kunne stå ferdig i 2018.