NRK Meny
Normal

Lyse trosser fylkestinget

Lyse kjører videre for full planlegging av to vindmølleparker selv om fylkespolitikerne sier nei.

Utsira vindmøller
Foto: Tor André Johannessen

Lyse ser ingen grunn til å stanse planleggingen av to store vindmølleparker på Høg-Jæren, selv om fylkespolitikerne har sagt at det ikke skal bygges der. Et enstemmig fylkesting har nå i Fylkesdelplanen for vindkraft pekt ut områder der det kan tillates bygging av vindparker.

Strøm til 120 000 boliger

Fylkestinget i Rogaland har gjort en historisk beslutning når landets første fylkesdelplan for vindkraft nå er vedtatt. I de områdene fylkespolitikerne mener det kan settes opp vindmøller kan det produseres anslagsvis tre terrawatt-timer, som er strøm nok til 120.000 boliger. Men,  det foreligger allerede omfattende utbyggingsplaner, spesielt på Høg-Jæren, og dette er utenfor områdene fylkespolitikerne sier ja til. Dette gjelder også for Lyse sine to store prosjekter, der to tredeler av Ulvarudla og helt til Brusali-karten er i et nei-område. Likevel mener Lyse det ikke er noen grunn til å stanse planleggingen, sier produksjonsdirektør Arne Aamodt.

- NVE har sagt at de vil vurdere disse prosjektene samlet i Sør-Rogaland.  De kan gi konsesjon i nei-områder og de kan si nei til konsesjon i ja-områder.  NVEs vurdering vil være langt grundigere enn det en hadde i fylkestingsplanene, så vi kjører i vei. 

Planen har ingen juridisk betydning

For fylkesdelplanen er bare ett av flere forhold Norges vassdrags- og energidirektorat skal ta hensyn til når tillatelse blir vurdert. Planen har nemlig ingen juridisk betydning. Selv om det er mange vindprosjekter som ligger i nei-områder, er det fortsatt mange som er i ja-områder i fylkesdelplanen, og som kan gi så mye som 1,5- 2 terra-wattimer, altså strøm til 60-80.000 boliger, etter våre beregninger. Likevel meiner Lyse planen ikke er god nok.

- Men det er nok ikke de riktige stedene, sier Aamodt.  Det er mange områder hvor det blåser langt bedre enn i de ja-områdene her.  Det er en god del av disse ja-områdene som også ligger vanskelig til for framføring av vei.  Det viktigste er å ta utgangspunkt i der det blåser godt for å kunne få prosjekt som er lønnsomme, d.v.s. som ikke gir for høye priser på energi for landet vårt.