Lyse planlegger gigantvindmøller

Kraftselskapet Lyse i Stavanger planlegger en vindmøllepark for 50 svære turbiner i havet vest av Utsira. Kostnaden er beregnet til fem milliarder kroner.

Går det som planlagt vil vindmølleparken gi ny kraft tilsvarende to Alta-kraftverk (1,2 terrawattimer).

Produksjonsdirektør Arne Aamodt i Lyse sier til Haugesunds Avis at de først vil anlegge en demonstrasjonshavpark på rett på innsiden av Utsira, mot Karmøy. Her vil de ankre fem havvindmøller til sjøbunnen. Disse skal etter planen settes i drift i 2012.

Mens dagens vindmøller på Utsira har en høyde på 45 meter, vil havmøllene rage 90 meter opp over havflaten og stikke 100 meter ned i sjøen.